Główne problemy mieszkalnictwa dla niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce i perspektywy zmian

Zuzanna Rataj

Abstract

Th e paper discusses the main issues of housing for indigent households in Poland, and the possibility of changes. On the basis of national research the paper shows the possibility of solutions of parts of the difficulties, such as the shortage of social housing, the lack of a legal title to rented housing, or the excessive backlog of charges for the use of residential premises. Based on the best proven practices from different cities the paper discusses the chances of development in social housing.
Autor Zuzanna Rataj (WE / KSiF)
Zuzanna Rataj
- Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej
Inne wersje tytułuThe Main Problems of Housing for Indigent Households in Poland and the Changes Perspective
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom5
Nr11
Paginacja86-102
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimmieszkania społeczne, niezamożne gospodarstwa domowe, polityka mieszkaniowa, polityka społeczna
Słowa kluczowe w języku angielskimsocial housing, indigent households, housing policy, social policy
Streszczenie w języku polskimW artykule omówiono główne problemy mieszkalnictwa dla niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce oraz perspektywy ich zmian. W wyniku przeprowadzonych badań krajowych przedstawiono możliwości rozwiązania części występujących trudności. Na podstawie sprawdzonych, dobrych praktyk stosowanych w wybranych miastach omówiono szanse zmian sytuacji w segmencie mieszkań społecznych. Badania prowadzono w ramach projektu pt. „Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (2014/13/N/HS4/02100).
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.11.6
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/06_rataj.pdf
Językpl polski
Plik
06_rataj.pdf 163.09 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-10-14)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?