Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Dorota Wiśniewska , Marcin Wiśniewski

Abstract

The considerable growth of Polish local government debt observed recently has resulted in the increasing importance of debt management as part of the overall financial management in local government units. An essential tool in this process is the long-term financial forecast, mandatory since 2010. In 2013 local governments were also obliged to report, in a standardised form, their forecasts, and the first aggregated data have already been published by the Ministry of Finance. Thus, for the first time, trends in the local government debt management in Poland could be analysed. This paper examines the main features of this process as reflected in local governments' financial plans. In particular, the size of the planned debt and its service has been analysed in absolute terms and in relation to the units' income, followed by an analysis of debt repayment schedules and the cost of the debt.
Author Dorota Wiśniewska (WE / KU)
Dorota Wiśniewska,,
- Department of Insurance
, Marcin Wiśniewski (WE / KTPiPP)
Marcin Wiśniewski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsTrends in the Local Government Debt Management in Poland on the Basis of Long-Term Financial Forecasts of Local Government Units
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol76
No1
Pages175-193
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polish samorząd terytorialny, dług samorządowy, zarządzanie długiem, planowanie wieloletnie, wieloletnia prognoza finansowa
Abstract in PolishZarządzanie długiem stało się niezwykle ważnym elementem zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego (jst). Jest to spowodowane przede wszystkim istotnym i trwałym wzrostem zadłużenia samorządowego, którego przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w możliwości wykorzystania środków unijnych, wymagającej udziału jednostki we współfinansowaniu określonego projektu, a także w rosnących oczekiwaniach społeczności lokalnych na działania rozwojowe prowadzone w skali lokalnej i regionalnej. Wzrost zadłużenia samorządowego, stanowiącego część państwowego długu publicznego, zwiększył zainteresowanie władz centralnych tym problemem, skutkiem czego było wprowadzenie nowych regulacji w tym zakresie.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2014.76.1.14
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1736
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?