Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe

Dawid Obrzeżgiewicz

Abstract

Purpose - The aim of paper is to present methods of recognizing the effects of valuation of biological assets in progress at historical cost and at fair value in the financial statements. Design/methodology/approach - The paper uses the method of critical analysis of literature and legal acts. Findings - According to the author of this study, the effects of valuation of plant biological assets in progress at fair value should be recognized in the entity's equity. Originality/value - The article draws attention to the way of recognizing the effects of valuation of plant biological assets in progress. The added value of the article is the author's proposal to recognize the effects of valuation of plant biological assets at fair value in the financial statements.
Author Dawid Obrzeżgiewicz (WZ / KR)
Dawid Obrzeżgiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsValuation of Plant Production in Progress and Financial Statements
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (88)
Pages353-364
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwartość godziwa, sprawozdanie finansowe, koszt historyczny, produkcja rolna, rachunkowość rolna
Keywords in Englishfair value, financial statements, historical cost, agricultural production, agricultural accountancy
Abstract in PolishCel - Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobów ujmowania skutków wyceny roślinnych aktywów biologicznych na etapie produkcji w toku według kosztu historycznego oraz według wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym jednostki prowadzącej działalność rolną. Metodologia badania - W realizacji celu zastosowano metodę krytycznej analizy literatury oraz aktów prawnych: ustawy o rachunkowości i MSR 41 "Rolnictwo". Wynik - Zdaniem autora niniejszego opracowania skutki wyceny roślinnej produkcji w toku w wartości godziwej do momentu sprzedaży lub zbioru roślinnych aktywów biologicznych powinny być odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny, a nie na wynik finansowy okresu. Oryginalność/wartość - Artykuł zwraca uwagę na sposób ujmowania skutków wyceny roślinnej produkcji w toku. Wartością dodaną artykułu jest autorska propozycja ujmowania skutków wyceny roślinnej produkcji w toku według wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-34
URL wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4159/33184.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?