Zasady alokacji zysku do zagranicznego zakładu z uwzględnieniem kontekstu cen transferowych

Lidia Peretiatkowicz , Michał Wojtas

Abstract

The purpose of the article is to present tax consequences of the attribution profits to the permanent establishment in the context of transfer pricing Design/Methodology/approach - Study of subject literature, jurisprudence and analysis of law. Findings - The analysis shows the problem areas related to the taxation of the permanent establishment's income, as a result of allocation of profits to the permanent establishment Originality/value - The article presents relation between the allocation of profits to the permanent establishment regulated by the OECD MTC and the principles of preparation od transfer pricing documentation.
Author Lidia Peretiatkowicz (WE / KFP)
Lidia Peretiatkowicz,,
- Department of Public Finance
, Michał Wojtas
Michał Wojtas,,
-
Other language title versionsPrinciples of Allocating Profit to a Permanent Establishment Taking Into Account the Context of Transfer Pricing
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No3 (87), cz. 2
Pages181-188
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPrzedsiębiorstwo międzynarodowe, Ceny transferowe, Transfer rezydencji podatkowej, Optymalizacja podatkowa
Keywords in EnglishInternational enterprise, Transfer pricing, Acquiring tax residency, Tax optimization
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i wyjaśnienie konsekwencji podatkowych, związanych z alokacją zysków do zagranicznego zakładu w powiązaniu z zasadami dotyczącymi sporządzania dokumentacji cen transferowych. Metodologia badania - Studia literatury przedmiotu, orzecznictwa, interpretacji podatkowych oraz analiza przepisów prawa. Wynik - Zaprezentowano obszary problemowe związane z opodatkowaniem dochodów zakładu, będące skutkiem dokonania alokacji zysków do zakładu na postawie podejścia "odrębnego funkcjonalnie podmiotu". Oryginalność/wartość - W artykule zaprezentowano przenikanie się zasad wynikających z alokacji zysku do zakładu uregulowanych MK OECD oraz zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.87/2-16
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6418/31576.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?