Antibacterial Activity of Chemical Compouds used for Active Packaging

Joachim Borowicz , Krzysztof Kasperski , Daniela Gwiazdowska , Mariusz Tichoniuk , Patrycja Wojciechowska , Krzysztof Juś

Abstract

Food safety is the most important criterion both for consumers and producers, therefore there is observed an increase of interest of antimicrobial packaging elements, which is often include in active package. Different compounds are used as packaging components acting as a factor inhibiting the growth of microorganisms. The aim of the presented work was the evaluation of antibacterial activity of some compounds used as a component of active packaging, such as EDTA, Nisaplin and NovaGARD CB1. Gram-positive bacteria: Bacillus megaterium and Gram-negative bacteria: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas fluorescens and Serratia marcescens were used as indicator microorganisms. Antimicrobial activity of tested substances was determined by well diffusion assay. The results showed antibacterial activity of tested substances, however it was strongly dependent on the concentration of examined compounds as well as indicator bacteria. The best antimicrobial activity was observed for EDTA and Nisaplin used at concentration 1 – 5%. NovaGARD CB1 inhibited only P. fluorescens. On the basis of obtained results it can be assumed that tested substances may be used as a components of active packaging, however their activity would be strongly connected with concentration.
Author Joachim Borowicz
Joachim Borowicz,,
-
, Krzysztof Kasperski
Krzysztof Kasperski,,
-
, Daniela Gwiazdowska (WT / KPPJ)
Daniela Gwiazdowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Mariusz Tichoniuk (WT / KTiEPP)
Mariusz Tichoniuk,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Patrycja Wojciechowska (WT / KTiEPP)
Patrycja Wojciechowska,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Krzysztof Juś (WT / KPPJ)
Krzysztof Juś,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Pages 99-108
Publication size in sheets0.5
Book Juś Krzysztof, Jasnowska-Małecka Joanna, Bińczak Olga (eds.): Current Trends In Commodity Science: New Trends in Food Quality, Packaging and Consumer Behavior, 2015, University of Economics and Business. Faculty of Commodity Sciences, ISBN 978-83-938018-8-6, 203 p.
Keywords in Polishaktywne opakowania, aktywność antybakteryjna, mikroorganizm wskaźnikowy
Keywords in Englishactive packaging, antibacterial activity, indicator microorganism
Abstract in PolishBezpieczeństwo żywności jest najważniejszym kryterium zarówno dla konsumentów jak i producentów, dlatego obserwuje się wzrost zainteresowania opakowaniami przeciw-drobnoustrojowymi, które są rodzajem aktywnych opakowań. Składnikiem opakowań pełniącym rolę czynnika hamującego rozwój mikroorganizmów mogą być różne substancje. Celem prezentowanych badań była ocean antybakteryjnej aktywności wybranych składników stosowanych jako element aktywnych opakowań, takich jak EDTA, Nisaplin i NovaGARD CB1. Jako mikroorganizmy wskaźnikowe zastosowano bakterie Gram-dodatnie: Bacillus megaterium i Gram-ujemne: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas fluorescens i Serratia marcescens. Wyniki doświadczeń wykazały aktywność badanych substancji, jednak była ona zależna od stężenia testowanego związku a także od bakterii wskaźnikowej. Najlepsze rezultaty obserwowano w przypadku EDTA i preparatu Nisaplin zastosowanych w stężeniach 1 – 5%. NovaGARD hamował tylko P. fluorescens. Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że testowane substancje mogą być wykorzystane jako składnik opakowań aktywnych, jednakże ich aktywność będzie ściśle powiązana ze stężeniem
URL http://ue.poznan.pl/data/upload/articles/20161013/db3b88942760021045/8-borowicz-j-et-al-antibacterial-activity.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?