Efekty relacyjne w zarządzaniu relacjami z partnerami. Ocena działań na rynku instytucjonalnym

Piotr Kwiatek

Abstract

This article uses the result of research carried out over nearly three years on sales, marketing and procurement managers. Results presented in the paper showed a significant gap between expectations in shaping customer relationships and actions taken by businesses with structuring in the form of loyalty to the institutional market.
Autor Piotr Kwiatek (WZ / KSM)
Piotr Kwiatek
- Katedra Strategii Marketingowych
Inne wersje tytułuRelationship Outcome in Relationship Management. A look at Companies' Actions on B2B Market
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr182
Paginacja99-108
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimefekty relacyjne, rynek przedsiębiorstw
Streszczenie w języku polskimW niniejszym artykule wykorzystano wyniku badań (eksploracyjnych i konfirmacyjnych) przeprowadzonych w ciągu blisko trzech lat wśród menedżerów sprzedaży, marketingu i zakupów. Przedstawione w artykule wyniki wskazują na istotną rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami w zakresie kształtowania relacji przez klientów a działaniami podejmowanymi przez przedsiębiorstwa prowadzące strukturyzację w formie programów lojalnościowych na rynku instytucjonalnym.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruZarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?