A scenario-based shortest path algorithm for optimizing the sequence of choices under uncertainty

Helena Gaspars-Wieloch

Abstract

The paper presents a procedure based on the shortest path problem (SPP) and on scenario planning. The goal of the method is to find the optimal (with respect to a chosen criterion)sequence of choices under uncertainty, i.e. when at least one parameter of the decision problem is not deterministic. In contrast to existing approaches concerning SPP with uncertainty, we assume that the probability of the occurrence of particular events is not known. The decision rule can be successfully applied for instance to innovative or innovation projects for both reactive and proactive management) and takes into account the decision maker’s attitude towards risk.
Author Helena Gaspars-Wieloch (WIiGE / KBO)
Helena Gaspars-Wieloch,,
- Department of Operations Research
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2017
No113
Pages83-96
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzagadnienie najkrótszej drogi w grafie, sekwencja decyzji, projekty innowacyjne, niepewność, decydent, nastawienie do ryzyka, model optymalizacyjny
Keywords in Englishshortest path problem, sequence of choices, innovative and innovation projects, un certainty, decision maker, attitude towards risk, optimization model
Abstract in PolishArtykuł przedstawia procedurę opartą o zagadnienie najkrótszejścieżki w grafie (ang. SPP – shortest path problem) i o planowanie scenariuszowe. Celem metody jest znalezienie optymalnej (ze względu na wybrane kryterium) sekwencji decyzji w warunkach niepewności, tj. wówczas, gdy przynajmniej jeden parametr problemu decyzyjnego nie jest deterministyczny. W przeciwieństwie do istniejących podejść dotyczących SPP w warunkach niepewności, przyjmujemy, iż prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych scenariuszy nie jest znane. Opracowana reguła decyzyjna może z powodzeniem znaleźć zastosowanie przy realizacji projektów innowacyjnych (w przypadku zarządzania zarówno reaktywnego, jak i proaktywnego. Uwzględnia ona nastawienie decydenta do ryzyka
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2017.113.6
URL www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z113/gaspars-wieloch.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?