Personality Distance and Economic Activity

Paweł Niszczota

Abstract

Building on the similarity-attraction hypothesis I examine whether differences in the personalities of inhabitants from interacting countries affect the level of economic activity between them. To do this I investigate whether both aggregated and nonaggregated differences in personality scores of average inhabitants from two countries have the potential to explain variation in the level of trade, foreign portfolio investment, mergers and acquisitions, and cross-listings between these countries. Results show that only the number of cross-listings is negatively and statistically significantly related to personality distance. I discuss possible reasons for the lack of support (in general) for the hypothesized relationship
Author Paweł Niszczota (WGM / KFM)
Paweł Niszczota,,
- Department of International Finance
Other language title versionsDystans osobowościowy a aktywność ekonomiczna
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No9
Pages75-93
Publication size in sheets1.85
Keywords in Polishcechy osobowości, podobieństwo osobowości, teoria przyciągania podobieństw, dystans kulturowy
Keywords in Englishpersonality traits, personality similarity, similarity-attraction hypothesis, familiarity, cultural distance
Abstract in PolishNa podstawie teorii przyciągania podobieństw badam w pracy, czy różnice osobowościowe między mieszkańcami różnych państw mają wpływ na skalę aktywności ekonomicznej między krajami. W tym celu badam, czy zagregowane i niezagregowane różnice w osobowości przeciętnych mieszkańców dwóch krajów stanowią determinantę skali handlu, inwestycji portfelowych, fuzji i przejęć, oraz cross-listingu między nimi. Wyniki wskazują, że jedynie liczba operacji cross-listingu ma negatywny i statystycznie istotny związek z dystansem osobowościowym. W artykule przedyskutowano kilka możliwych powodów braku wsparcia (patrząc całościowo) dla przedstawionej hipotezy
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/04_niszczota.pdf
Languageen angielski
File
04_niszczota.pdf 467.31 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?