Inteligentne technologie w marketingu i sprzedaży - zastosowania, obszary i kierunki badań

Ireneusz Rutkowski

Abstract

Marketing automation is a combination of software and business strategy. Enables you to educate and nurture potential customers using highly personalized, useful content that helps transform potential customers into company's satisfied customers. Marketing automation software identifies potential customers and then directs the appropriate personalized marketing message to them. The program automatically prepares offers and advertising content and sends them to a specific group of customers, based on the previously created contact database. The purpose of this chapter is to discuss the functions, expected effects and products of marketing automation, RFID and Internet of Things (IoT). The integration of intelligent technologies means that information for decision-making processes can be delivered from the entire supply chain and products identified in the RFID network, as well as from customers. The article indicates research directions of the scope of using marketing automation and sales platforms in enterprises. In recent years, despite the growing interest and increased use of intelligent technologies to automate sales and marketing processes, there is a surprising lack of research on how and why marketers use these platforms. This gap in knowledge can be filled by research to better understand who uses intelligent technologies, for what purpose and what are the conditions for success in implementing these innovative information technologies. The author assumes that dominates the review and conceptual nature of this scientific study.
Author Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsIntelligent technologies in marketing and sales - applications, research areas and directions
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (0 pkt)
Issue year2020
No6
Pages3-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarketing; automatyzacja marketingu, funkcje, efekty automatyzacji marketingu, inteligentne technologie, RFID, Internet rzeczy
Keywords in Englishmarketing; marketing automation, functions, effects of marketing automation, intelligent technologies, RFID, Internet of Things
Abstract in PolishAutomatyzacja marketingu to połączenie oprogramowania i strategii działania przedsiębiorstwa. Umożliwia edukację i opiekowanie się potencjalnymi klientami za pomocą spersonalizowanych informacji, które pomagają przekształcić potencjalnych klientów w zadowolonych klientów firmy. Oprogramowanie do automatyzacji marketingu identyfikuje potencjalnych klientów, a następnie kieruje do nich odpowiedni spersonalizowany komunikat marketingowy. Program automatycznie przygotowuje oferty i treści reklamowe oraz wysyła je do określonej grupy klientów, na podstawie wcześniej utworzonej bazy danych kontaktów. Celem artykułu jest omówienie funkcji, oczekiwanych efektów i produktów automatyzacji marketingu, technologii radiowej identyfikacji (Radio-Frequency Indentyfication — RFID) oraz Internetu rzeczy (Internet of Things — IoT). Integracja inteligentnych technologii (IT) powoduje, że informacje do procesów decyzyjnych mogą być dostarczane z całego łańcucha dostaw i produktów identyfikowanych w sieci RFID, a także od klientów. Wskazywane są także kierunki badań w zakresie zastosowania platform automatyzacji marketingu i sprzedaży w przedsiębiorstwach. W ostatnich latach, pomimo rosnącego zainteresowania i zwiększonego wykorzystania inteligentnych technologii do automatyzacji procesów sprzedaży i marketingu, zaskakująco brakuje badań dotyczących tego, jak i dlaczego marketerzy i sprzedawcy korzystają z tych platform. Tę lukę w wiedzy mogą wypełnić badania pozwalające lepiej zrozumieć, kto korzysta z inteligentnych technologii, do jakiego celu oraz jakie są warunki powodzenia we wdrażaniu tych innowacyjnych technologii informacyjnych. Autor przyjmuje, że dominuje przeglądowy i koncepcyjny charakter tego artykułu naukowego.
DOIDOI:10.33226/1231-7853.2020.6.1
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/inteligentne-technologie-w-marketingu-i-sprzedazy-zastosowania-obszary-i-kierunki-badan,a1808873075
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?