Premie za wartość, wielkość i momentum na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej

Przemysław Konieczka , Adam Zaremba

Abstract

The study investigates characteristics and sources of value, size and momentum premiums on the stock CEE markets. The paper broadens the academic knowledge in three ways. First, we deliver out-of-sample evidence for very high value and size premiums, but we detect almost no momentum anomaly. Second, we demonstrate that the value and size factors strengthen each other, but it is not true in the case of combinations with the momentum effect. Finally, we find that only the value effect survives the simultaneous impact of CEE markets' illiquidity and transaction costs. The size and momentum premiums become nonexistent. We analyze companies from 11 countries between 2000 and 2013.
Author Przemysław Konieczka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), MNiSW [80]
Przemysław Konieczka,,
-
, Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsValue, Size and Momentum Effects on the CEE Markets
Journal seriesStudia Ekonomiczne, ISSN 0239-6416, e-ISSN 2084-4395, (B 13 pkt)
Issue year2014
No3
Pages333-360
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polishpremia za wartość, premia za wielkość, efekt momentu, analiza przekrojowa stóp zwrotu, płynność, koszty transakcyjne, rynki wschodzące, rynki Europy Środkowej i Wschodniej
Keywords in Englishvalue, size, momentum, cross-section of stock returns, liquidity, transaction costs, CEE markets, emerging markets
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza charakterystyk i źródeł premii za wielkość, wartość i momentum na rynkach akcji w Europie Środkowej i Wschodniej. Zaprezentowane badanie poszerza stan wiedzy naukowej na trzy sposoby. Po pierwsze, wyniki obliczeń dostarczają świeże dowody na istnienie bardzo wysokich premii za wartość i wielkość na rynkach CEE oraz podważają istnienie efektu momentum. Po drugie, zademonstrowane zostaje, że efekty wielkości i wartości wzmacniają się nawzajem, natomiast efekt momentum ma tendencję do osłabiania pozostałych czynników. Po trzecie, rezultaty badań wskazują, że jedynie premia za wartość funkcjonuje po uwzględnieniu jednoczesnego wpływu kosztów transakcyjnych i ograniczeń płynności charakterystycznych dla rynków CEE. Efekty wielkości oraz momentum praktycznie przestają istnieć. Badanie bazuje na notowaniach spółek z 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2000-2013.
URL http://www.inepan.pl/images/pliki/SE/SE%202014%203%20-%20Konieczka%20Zaremba.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?