Symulacja komputerowa jako metoda badań w naukach o zarządzaniu

Arkadiusz Kawa , Konrad Fuks , Piotr Januszewski

Abstract

Computer simulations are becoming more and more popular amongst researchers. This is proven by a growing number of scientific papers in which simulations are carried out as a method to verify various hypotheses. However management sciences make relatively little use thereof. The aim of the paper is to present computer simulations and, in particular, tools to model them, as well as the application possibilities of this research method.
Author Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
, Konrad Fuks (WZ / KLiT)
Konrad Fuks,,
- Department of Logistics and Transport
, Piotr Januszewski (WZ / KLiT)
Piotr Januszewski,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsComputer Simulation as a Research Method in Management Sciences
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No1
Pages109-127
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishmetody badawcze, symulacja komputerowa, nauki o zarządzaniu
Keywords in Englishresearch methods, computer simulation, management science
Abstract in PolishSymulacje komputerowe znajdują coraz więcej zwolenników wśród przedstawicieli nauk ścisłych. Dowodzi tego rosnąca liczba artykułów naukowych, w których symulacje służą za metodę do weryfikowania różnych hipotez badawczych. Jednakże w naukach o zarządzaniu są jeszcze one stosunkowo mało wykorzystywane. Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest prezentacja symulacji komputerowych, a w szczególności narzędzi do ich modelowania i możliwości aplikacyjne tej metody badawczej w naukach o zarządzaniu. W artykule zaprezentowano związki między symulacją a eksperymentem i obserwacją, cele symulacji, procedurę przeprowadzenia badania naukowego z użyciem metody symulacji i techniki weryfikacji komputerowego modelu symulacyjnego. Przedstawiono także ograniczenia zastosowania symulacji w obszarze nauk o zarządzaniu.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.1.8
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/08_kawa_fuks_januszewski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_08_kawa_fuks_januszewski.pdf 168.85 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?