Propozycja wzorca części finansowej raportu zintegrowanego

Dawid Garstecki

Abstract

Integrated report has recently become a tool to communicate with enterprise's stakeholders. The non financial part of integrated report is standardised, while the financial part of this report is not standardised. The main purpose of this article is to present the conceptual unified financial part of integrated report. Also the advantages and practical application of this new approach have been listed. Historical and deduction methods were used.
Author Dawid Garstecki (WZ / KR)
Dawid Garstecki,,
- Department of Accounting
Other language title versionsProposed Standard of Integrated Report's Financial Part
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No284
Pages117-127
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishraportowanie zintegrowane, informacje finansowe, wzorzec części finansowej raportu zintegrowanego
Keywords in Englishintegrated reporting, financial data, unified financial part
Abstract in PolishRaportowanie zintegrowane coraz częściej jest narzędziem komunikowania się jednostki z jej interesariuszami. Część niefinansową raportów zintegrowanych uznaje się za ujednoliconą, podczas gdy brak jest standaryzacji części finansowej. Głównym celem opracowania jest przedstawienie wzorca części finansowej raportu zintegrowanego. Wskazano korzyści oraz możliwości aplikacji proponowanego wzorca. W artykule wykorzystano metodę historyczną oraz metodę dedukcji, w szczególności aprioryczną.
URL https://sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/259405?id=259405&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?