Assessment of Selected Detergents and Study of Their Effect on the Tensile Properties of Fabrics

Ilona Walicka , Monika Wiatrzyk , Aleksandra Wołodkowicz , Renata Dobrucka

Abstract

Washing products belong to one of the largest segments of household products market. There are many products in this group and their contributions change at different rates. Sales of washing products are very stable. However, there is increased search for synthetic washing products alternatives and use of products of natural origin. In this study the effect of selected synthetic and natural detergents on the tensile properties of fabrics was analysed. The study included a self-made washing powder, soap nuts, bicarbonate and two commercial products that differed in price.
Author Ilona Walicka (UEP)
Ilona Walicka,,
- Poznań University of Economics and Business
, Monika Wiatrzyk (UEP)
Monika Wiatrzyk,,
- Poznań University of Economics and Business
, Aleksandra Wołodkowicz (UEP)
Aleksandra Wołodkowicz,,
- Poznań University of Economics and Business
, Renata Dobrucka (WT / KTiEPP)
Renata Dobrucka,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsOcena wybranych środków piorących oraz ocena ich działania na wybrane parametry wytrzymałościowe tkanin
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1
Pages164-172
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishdetergents, textiles, tensile properties
Abstract in PolishŚrodki piorące nadal należą do jednego z największych segmentów na rynku chemii gospodarczej. W tej grupie występuje wiele produktów, a ich udziały zmieniają się w różnym tempie. Sprzedaż środków piorących charakteryzuje się dużą stabilnością. Coraz częściej poszukuje się jednak alternatywy dla syntetycznych środków piorących, a także wykorzystuje komponenty pochodzenia naturalnego. W niniejszej pracy badano wpływ środków piorących zarówno syntetycznych, jak i pochodzenia naturalnego na właściwości mechaniczne wybranych tkanin. Badaniami objęto proszek wykonany samodzielnie, orzechy piorące, sodę oczyszczoną oraz dwa produkty handlowe różniące się ceną.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.01.16
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/193-2017/numer-1-50-2017/502-ocena-wybranych-srodkow-pioracych-oraz-ocena-ich-dzialania-na-wybrane-parametry-wytrzymalosciowe-tkanin
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?