Wpływ kapitału klienta na wartość przedsiębiorstwa

Marzena Remlein

Abstract

The subject of the present article is customer capital perceived as an important element of intellectual capital. For the purpose of the article the following thesis was assumed: the growth in the corporate market value is achieved through a maximum use of benefits from the cooperation with customers. The article is aimed to determine the impact of customer capital on the corporate market value. The article presents deliberations on the idea, significance and the strategy of customer capital management. It discusses the methods of measurement and valuation of customer capital presented in the literature. It also presents the customer capital as seen in the accounting system. The last section of the article is devoted to the measurement and valuation of the customer capital of the examined entity and its presentation in the financial report.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Other language title versionsImpact of Customer Capital on the Corporate Value
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol147
Pages173-192
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishwartość klienta, kapitał klienta, zarządzanie kapitałem klienta
Keywords in Englishcustomer value, customer capital management
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszego opracowania jest kapitał klienta rozumiany jako istotny element kapitału intelektualnego. Na potrzeby artykułu przyjęto tezę: wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa jest osiągany poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości tkwiących w korzyściach osiąganych ze współpracy z klientami. Celem artykułu jest określenie wpływu kapitału klienta na wartość rynkową przedsiębiorstwa. W treści artykułu prowadzone są rozważania na temat istoty, znaczenia oraz strategii zarządzania kapitałem klienta. Omówiono prezentowane w literaturze metody pomiaru i wyceny kapitału klienta. Zaprezentowano również ujęcie kapitału klienta w systemie rachunkowości. Ostatnia część artykułu poświęcona jest pomiarowi i wycenie kapitału klienta badanego podmiotu oraz jego prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?