Application of Ordinal Logit Models in the Diagnosis of Performance Measurement System in Polish Enterprises

Barbara Batóg , Jacek Batóg , Wanda Skoczylas , Andrzej Niemiec

Abstract

Successful achievement of strategic goals requires the implementation of adequate instruments to assist in the management of enterprises. These instruments undoubtedly contain performance measurement system. This is confirmed by the results of presented research. It has been proved that enterprises having performance measurement systems perform better than those which do not have them. For this reason, there is a need for research of applicable solutions implemented in a particular company or separate groups of organizations. The purpose of the article was to identify elements of performance measurement systems in three groups of objects: large, medium and small, classified by the size of revenues. In the study ordinal logit models were applied. The source of information was survey carried out by CATI technique in 2012. The sample was drawn from REGON database and consisted of 300 companies from the non-financial sector.
Author Barbara Batóg - University of Szczecin
Barbara Batóg,,
-
, Jacek Batóg - University of Szczecin
Jacek Batóg,,
-
, Wanda Skoczylas - Szczecin University (USz), MNiSW [80]
Wanda Skoczylas,,
-
, Andrzej Niemiec (WZ / KCAFiW)
Andrzej Niemiec,,
- KCAFiW
Other language title versionsWykorzystanie porządkowych modeli logitowych w diagnozie systemu pomiaru dokonań przedsiębiorstw polskich
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No398
Pages24-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMałe i średnie przedsiębiorstwa, Pomiary, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Keywords in EnglishSmall business, Measurement, Enterprise management
Abstract in PolishSkuteczne osiąganie celów strategicznych wymaga wdrożenia adekwatnych instrumentów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami. Do takich instrumentów niewątpliwie należą systemy pomiaru dokonań. Potwierdzeniem tego są wyniki przeprowadzonych badań. Wykazano, że przedsiębiorstwa posiadające systemy pomiaru dokonań osiągają lepsze wyniki finansowe niż te, które ich nie posiadają. Z tego też powodu istnieje potrzeba badania stosowanych w tym zakresie rozwiązań w przestrzeni konkretnego przedsiębiorstwa jak i wyodrębnionych grup podmiotów gospodarczych. Celem artykułu była identyfikacja elementów systemów pomiaru dokonań w trzech grupach podmiotów: dużych, średnich oraz małych, sklasyfikowanych według wielkości osiąganych przychodów. W badaniu wykorzystano porządkowe modele logitowe. Źródłem informacji były przeprowadzone w 2012 roku techniką CATI badanie ilościowe. Próba do badania została dobrana w sposób nieproporcjonalny z bazy REGON i obejmowała 300 przedsiębiorstw sektora niefinansowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.398.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30038&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-18)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?