Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych w Polsce i ich aktywność zawodowa

Paweł Łuczak

Abstract

The aim of this paper is to explore the employment-related characteristics of people who provide unpaid care to adult disabled people in Poland. The empirical analysis uses data from the 'Social Diagnosis' survey from 2015. The study is confined solely to informal caregivers who are in the working age. The results show that early retirement is widespread among caregivers and that only approximately one third of the caregivers worked. The results of the regression analysis show that luck of employment among caregivers increases intensity of care.
Author Paweł Łuczak (WE / KPiPS)
Paweł Łuczak,,
- Department of Labour and Social Policy
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2017
No8
Pages36-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishosoby niepełnosprawne, opieka długoterminowa, aktywność zawodowa ludności, praca
Keywords in Englishdisabled people, long-term care, activity rate of population, labour
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie głównych cech społeczno-demograficznych osób sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz ustalenie w jakim stopniu owe cechy współwystępują z aktywnością zawodową na rynku pracy. Analiza empiryczna wykorzystuje dane indywidualne pochodzące z "Diagnozy Społecznej" z 2015 roku. Opracowanie ograniczone jest tylko do osób, które były w wieku produkcyjnym. Wyniki analizy wskazują, że wśród opiekunów nieformalnych powszechne jest wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, a tylko około jedna trzecia opiekunów była aktywna zawodowa. Wyniki analizy regresji wskazują, że brak aktywności zawodowej zwiększa intensywność udzielanej opieki nieformalnej.
URL https://www.ipiss.com.pl/psnumery/521m
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?