Struktura dochodów i wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2016 roku

Andrzej Czyżewski

Abstract

The aim of the article was to compare the structures of income and expenditure on agriculture, rural development and agricultural markets in 2016 compared to the previous year (and in some analyzes - for earlier years). There was analyzed in detail spending on various budget headings, taking into account, among others budget of European funds. It was noted that real spending in agricultural budget for 2016 are noticeably higher, with the exception of the budget of provincial governors, where in the year under perform their decline. One highlights the multiplication of the national agricultural budget through the budget the European funds.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Structure of Income Revenues and Expenditure on Agriculture, Rural Development and Agricultural Markets in 2016
Journal seriesEuropa Regionum, ISSN 1428-278X, (B 7 pkt)
Issue year2016
Vol27
Pages27-39
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdochody i wydatki budżetowe na rolnictwo, budżet rolny, rozwój wsi, rynki rolne
Abstract in PolishW sensie makroekonomicznym jest niepokojące, a projekt krajowego budżetu rolnego na 2016 r. to potwierdza, iż co najmniej od 2010 r. następuje sukcesywnie spadek udziału wydatków na sektor rolny (Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne) w ogólnym budżecie Państwa. Z uwzględnieniem świadczeń na rzecz KRUS udział ten sukcesywnie maleje, jednakże w mniejszym stopniu. Podobne zjawisko występuje w odniesieniu do udziału w krajowym produkcie narodowym brutto (PKB). Wszystko to pozwala sformułować ogólniejszy wniosek, co do malejącej roli krajowego budżetu rolnego w strategii kształtowania wydatków publicznych. Dopiero udział Budżetu środków europejskich zmienia tą sytuację poprzez odpowiednie wsparcie wydatków w Budżecie rolnym Polski. Można zrozumieć bieżącą potrzebę ograniczeń finansowych, niemniej skala redukcji wydatków finansowych jest zbyt duża i nieproporcjonalna, szczególnie, gdy wziąć pod uwagę sukcesywny wzrost poziomu PKB w ostatnich latach.
DOIDOI:10.18276/er.2016.27-02
URL https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/343/
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?