Perspektywy rozwoju technologii i rynku dronów

Maciej Szymczak

Abstract

The chapter presents the development of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), with a focus on recent developments in this field. It discusses the potential for using drones, and outlines the evolution of technology, applications and market. The considerations also include restrictions on the use of drones that occur today and that may occur in the future. The author discusses the development of drones not only as an alternative form of transport, but presents a much broader view of the technology that may be useful in many areas of business. At the same time he doesn’t focus only on the most popular applications of this technology. The text highlights the necessity of drones’ flights and operations control in the airspace and the need to regulate their use for civil purposes as well as the threats posed by the popularization of the technology
Author Maciej Szymczak (WGM / KLM)
Maciej Szymczak,,
- Department of International Logistics
Pages92-117
Publication size in sheets1.25
Book Gajewski Jerzy, Paprocki Wojciech, Pieriegud Jana (eds.): E-mobilność : wizje i scenariusze rozwoju , 2017, Centrum Myśli Strategicznych, ISBN 978-83-945091-2-5, 260 p.
Keywords in Polishdrony, UAV
Abstract in PolishW rozdziale przedstawiono rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych UAVs (ang. Unmanned Aerial Vehicles ) ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich osiągnięć w tym zakresie, omówiono możliwości zastosowania współczesnych urządzeń tego typu – powszechnie zwanych dronami – oraz nakreślono perspektywy rozwoju technologii, aplikacji i rynku dronów. W rozważaniach uwzględniono także ograniczenia w wykorzystaniu dronów,jakie występują dzisiaj i jakie wystąpią w przyszłości. Omówiono rozwój dronów nie tylko jako alternatywnej formy transportu,lecz także jako technologii przydatnej w wielu dziedzinach gospodarowania, przy czym nie skupiono się tylko na najbardziej popularnych aplikacjach tej technologii. W tekście zwraca się uwagę na konieczność uporządkowania ruchu dronów w przestrzeni powietrznej i potrzebę regulacji ich wykorzystania do celów cywilnych, a także na zagrożenie związane z umasowieniem tej technologii
URL http://www.efcongress.com/sites/default/files/e-mobilnosc.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*2 (2020-10-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?