Assistance to Agriculture in Countries of a Different Development Level and Trends in World Trade with Agricultural Products

Agnieszka Poczta-Wajda

Abstract

The main aim of this paper is to overview the trends in assistance to agriculture both in developed and developing countries and to compare them with trends in food products trade to verify the hypothesis assuming that although the level of price distorting assistance to agriculture in high-income countries in last three decades has been decreasing, agricultural markets in these economies are not becoming more open for the food products from the developing countries. The empirical analysis is based on the World Bank database on estimates of distortions to agricultural incentives and on the World Integrated Trade Solution (WITS) software. Research results suggest that despite numerous policy reforms both in developed and developing countries, there is still a high rate of assistance to agriculture, especially in high-income economies. Although most of them lowered the price support for food products, it has been partly replaced by assistance decoupled from production. At the same time, some developing countries continue their anti-agricultural bias, but most of them ceased taxing the agricultural sector. What is more, share of developing economies in global food trade is increasing, this trend, however, results mainly from increasing intra-trade between developing economies and not from the liberalization of food markets in developed countries.
Author Agnieszka Poczta-Wajda (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Poczta-Wajda,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsWsparcie dla rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju a trendy w handlu światowym artykułami rolnymi
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol16
No6
Pages403-408
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwsparcie dla rolnictwa, handel światowy artykułami rolnymi, liberalizacja handlu rolnego
Keywords in Englishassistance to agriculture, world trade with agricultural products, agricultural trade liberalization
Abstract in PolishCelem pracy było przedstawienie trendów w poziomie wsparcia dla rolnictwa w krajach rozwiniętych i rozwijających się oraz porównanie ich z trendami w światowym handlu artykułami żywnościowymi. Postawiono hipotezę, że pomimo spadku wsparcia zniekształcającego ceny dla rolnictwa w krajach rozwiniętych w ostatnich trzech dekadach, rynki rolne w tych krajach nie stały się bardziej otwarte na produkty rolne z krajów rozwijających się. W badaniach wykorzystano wskaźniki wsparcia rolnictwa pochodzące z bazy danych Banku Światowego oraz dane handlowe pochodzące z bazy WITS. Z przeprowadzonej analizy wynika, że pomimo zmniejszenia ograniczeń handlowych, z jakimi spotykają kraje rozwijające się poziom wsparcia rolnictwa w krajach rozwiniętych był nadal wysoki. Dlatego wzrost udziału krajów rozwijających się w handlu światowym był wynikiem intensywniejszej wymiany pomiędzy tymi krajami, a nie efektem liberalizacji rynków produktów rolnych w krajach rozwiniętych.
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172943
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?