Position in Corporate Network, Performance and Strategic Risks

Justyna Światowiec-Szczepańska , Michał Zdziarski

Abstract

The fundamental question of management research is to explore the determinants of differences in company performance. These determinants are both exogenous and endogenous. Network literature highlights the importance of access to external resources available to a firm through its network. The main objective of the presented research is primarily to test the relationship between the performance of companies and their position within a network. The empirical field of this research covered companies listed on the Warsaw Stock Exchange. We test effects of structural positions in two networks among the same set of companies linked by boards and ownership ties. Social network analysis (SNA) methods were used to determine positional characteristics of firms. The results of our research underline the importance of ownership links and firms' positions in corporate networks for firms' performance and strategic risk.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
, Michał Zdziarski - University of Warsaw (UW)
Michał Zdziarski,,
-
Other language title versionsPozycja w sieci firm a wyniki i ryzyko strategiczne
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol14
No4 (64). t. 2
Pages157-176
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishsieci firm, pozycja sieciowa, analiza sieci społecznych
Keywords in Englishcorporate network, network position, social network analysis
Abstract in PolishPytanie o czynniki warunkujące wyniki firm jest kluczowe w teorii nauk o zarządzaniu. Determinanty wyników mają charakter zarówno egzogeniczny, jak i endogeniczny. Literatura nurtu sieciowego podkreśla znaczenie dostępu do zewnętrznych zasobów dostępnych dla firm poprzez ich uczestnictwo w sieci. Głównym celem prezentowanych badań jest testowanie zależności między pozycją firm w sieci a wynikami. Badanie zostało przeprowadzone na populacji firm, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autorzy testowali zależności między pozycją strukturalną a wynikami w dwóch sieciach, w których uczestniczy ten sam zestaw firm: sieci współwłasności i sieci relacji w radach nadzorczych. W celu określenia pozycji strukturalnej firm w sieciach wykorzystano metody analiz sieci społecznych (SNA). Rezultaty wskazują na znaczenie sieci współwłasności i pozycji, jakie zajmują w nich firmy, dla wyników i ryzyka.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.64.9
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169949
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*3 (2021-07-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?