Zrównoważone projektowanie opakowań z tworzyw sztucznych w gospodarce cyrkularnej

Dorota Czarnecka-Komorowska , Karolina Wiszumirska

Abstract

The article presents contemporary problems on the plastic packaging market, resulting from changes in the legislation of the European Union, introducing a new approach to the management of polymer materials at every stage of the life cycle. The idea of a Circular Economy (CE) has been described and issues related to packaging materials. Presented are the most important principles of eco-design of polymer packaging, in the aspect of reducing the formation of packaging waste and the suitability of packaging for recovery through material recycling. The eco-design of plastic packaging included in the Circular Economy concept may soon become a significant competitive advantage in the packaging industry
Author Dorota Czarnecka-Komorowska - Politechnika Poznańska (PP)
Dorota Czarnecka-Komorowska,,
-
, Karolina Wiszumirska (WT / KTiEPP)
Karolina Wiszumirska,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsSustainability design of plastic packaging for the Circular Economy
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol65
No1
Pages8-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish eco-design, opakowania, tworzywa sztuczne, zagospodarowanie, recykling, gospodarka cyrkularna
Keywords in Englisheco-design, packaging, plastics, recycling, recyclability of packaging, Circular Economy
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 2505 Materials Chemistry; 2507 Polymers and Plastics
Abstract in Polish Przedstawiono współczesne problemy rynku opakowań z tworzyw sztucznych, wynikające ze zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzającym nowe podejście do gospodarki materiałami polimerowymi na każdym etapie ich cyklu życia. Opisano ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ, ang. Circular Economy) oraz rolę opakowań zrównoważonych w tym systemie. Przedstawiono najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań polimerowych w aspekcie ograniczenia powstawania odpadów i przydatności opakowań do odzysku na drodze recyklingu materiałowego. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych ujęte w koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym może wkrótce stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej.
DOIDOI:10.14314/polimery.2020.1.2
URL http://en.www.ichp.pl/Sustainability-design-of-plastic-packaging-for-the-Circular-Economy
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 26-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.568; WoS Impact Factor: 2018 = 1.121 (2) - 2018=1.075 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?