Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego jako instrument wspierania przedsiębiorczości

Anita Perska-Tembłowska

Abstract

Instruments laid down in the territorial governments spending policies are useful tools to support entrepreneurship. Investment expenditures might serve as an example of such instruments as they are commonly used, and they are primarily related to infrastructural investments. The local and regional government authorities, which decide on the level of investment expenditures and their directions, may create conditions, which favor the development of entrepreneurship. Consequently, it may contribute to a socio-economic development. In the article, the author analyzes the investment expenditures per capita in the years 1999–2012. The aim of this article is to analyze the level and dynamics of amounts spent on investment per capita in the above mentioned period. Further, it presents the analysis of the pace of average annual changes in the investment expenditures per capita on the particular levels of the territorial government units. Finally, it discusses the tendency of the share of investment expenditures per capita in general expenditures per capita. The research problem is approached quantitatively and the materials are processed based on a logical analysis, deduction and analogy.
Author Anita Perska-Tembłowska (WZ / KZS)
Anita Perska-Tembłowska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsInvestment expenditures of territorial government as an instrument supporting entrepreneurship
Journal seriesPrzedsiębiorczość -Edukacja, ISSN 2083-3296, e-ISSN 2449-9048, (B 8 pkt)
Issue year2014
No10
Pages285-294
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedsiębiorczość; rozwój społeczno-gospodarczy; samorząd terytorialny; wydatki inwestycyjne
Keywords in English entrepreneurship; investment expenditures; socio-economic development; territorial government
Abstract in PolishDo instrumentów wspierania przedsiębiorczości zalicza się m.in. instrumenty polityki wydatkowej samorządów terytorialnych. Przykładem tego rodzaju instrumentu są wydatki inwestycyjne, które mają charakter powszechny i są związane przede wszystkim z inwestycjami infrastrukturalnymi. Władze samorządowe, decydując o poziomie wydatków inwestycyjnych i kierunkach ich wydatkowania, mogą stwarzać warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, co w konsekwencji może przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem artykułu jest analiza poziomu i dynamiki sumy wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2012. Określa się w nim średnioroczne tempo zmian wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wskazuje się tendencję kształtowania udziału wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca w wydatkach ogółem na 1 mieszkańca poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Problem badawczy jest ujęty ilościowo. Przetwarzanie materiałów oparte jest na analizie logicznej, dedukcji oraz analogii.
URL http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1764/1520
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2021-06-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?