Metody analizy przeżycia w ocenie ryzyka utraty klienta na rynku usług bankowych

Robert Skikiewicz

Abstract

The aim of this research article is to assess the usefulness of survival analysis methods with respect to the response of individual clients to increase in the fees charged by bank for account maintenance. The analysis was carried out with the use of survival tables, Kaplan-Meier method and Cox proportional hazards model. These methods allowed in particular to assess the proportion of bank customers that accept further increases in account fees and to estimate the risk of losing customers when crossing subsequent thresholds of charges. It was found that between groups of customers declaring different levels of loyalty the survival functions there is a statistically significant difference. The estimated Cox proportional hazards models allowed to quantify and compare the risk of losing clients with different levels of loyalty as a result of increase in fees charged by the bank.
Author Robert Skikiewicz (WZ / KBRiU)
Robert Skikiewicz,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsMethods of Survival Analysis in an Assessment of Customer Loose Risk in the Banking Services Market
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No195
Pages165-173
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetody analizy przeżycia, tablice trwania życia, model proporcjonalnego hazardu Coxa, usługi bankowe
Abstract in PolishCzas korzystania przez klienta z usług danego banku uzależniony jest od wielu czynników. Istotną rolę na etapie początkowym, przy dokonywaniu wyboru oferty odgrywa jej atrakcyjność, w tym w szczególności warunki cenowe oraz dostępność placówek banku dla klienta. Dalsze korzystanie z oferty banku zależy w znacznym stopniu od jakości oferowanych usług, która wpływa na zadowolenia klienta i tym samym przekłada się na deklarowaną przez niego lojalność. Poszczególne wskaźniki lojalności wykazują zróżnicowaną przydatność do przewidywania reakcji klienta na zmianę wysokości opłat pobieranych przez bank za prowadzenie konta. Zestaw zmiennych segmentacyjnych obejmujących różne aspekty lojalności pozwala wyodrębnić grupy klientów indywidualnych o zróżnicowanym poziomie akceptacji dla wyższych opłat.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMetody ilościowe w badaniach marketingowych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?