Electrochemical sensors for fast detection of foodborne pathogens

Mariusz Tichoniuk

Abstract

The hazard of microbiological contamination of food forces the development of fast and reliable alternative methods of microbial pathogens detection. Although traditional cultured-based methods are considered as the most reliable ones, they remain time-consuming and troublesome in fast and routine food control. Amongst the promising alternative analytical tools a significant role play electrochemical sensors capable of monitoring changes in electrical properties of the medium, which contains analyzed microbes (impedimetric, conductometric and potentiometric sensors), amperometric arrays usually used for the identification of microorganisms or its metabolites, and nucleic acid hybridization biosensors detecting nucleic acid fragments typical for foodborne pathogenic microorganisms. The work on DNA hybridization biosensors led to construction of the sensor capable to recognize DNA fragments typical for gene coding an aerolysin, a toxin secreted by Aeromonas hydrophila bacteria, at the concentration of 2.5 μl/ml. Miniaturization and automation of electrochemical sensor enable in the future its wider application in fast foodborne pathogen detection.
Autor Mariusz Tichoniuk (WT / KTiEPP)
Mariusz Tichoniuk
- Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
Inne wersje tytułuElektrochemiczne sensory do szybkiej detekcji patogenów obecnych w produktach spożywczych
Tytuł czasopisma/seriiTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr4
Paginacja42-53
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimmikroorganizmy patogenne, badanie żywności, sensory elektrochemiczne
Słowa kluczowe w języku angielskimpathogenic microorganisms, food examination, electrochemical sensors
Streszczenie w języku polskimZagrożenia wynikające z zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności przyczyniają się do poszukiwania szybkich i wiarygodnych alternatywnych metod wykrywania obecności w niej chorobotwórczych mikroorganizmów. Konwencjonalne sposoby detekcji skażenia mikrobiologicznego są wiarygodne, ale najczęściej ich wykorzystanie wymaga dużo czasu i jest kłopotliwe w przypadku szybkiej, rutynowej kontroli żywności. Wśród rozwijanych alternatywnych metod znaczące miejsce zajmują sensory elektrochemiczne zdolne do oceny zmian właściwości elektrycznych środowiska, w którym rozwijają się badane drobnoustroje (sensory impedymetryczne, konduktometryczne, potencjometryczne), sensory amperometryczne wykrywające obecność mikroorganizmów lub produkty ich metabolizmu oraz biosensory hybrydyzacji kwasów nukleinowych rozpoznające sekwencje specyficzne dla patogenów. W ramach prac nad tymi ostatnimi przygotowany został biosensor umożliwiający detekcję fragmentów DNA charakterystycznych dla genu kodującego aerolizynę, toksynę wytwarzaną przez bakterie Aeromonas hydrophila, na poziomie 2,5 μg/ml. Miniaturyzacja i automatyzacja sensorowych układów elektrochemicznych pozwoli w przyszłości na ich powszechne stosowanie w szybkiej detekcji mikroflory patogennej w żywności.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.04.04
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/200-2017/numer-4-53-2017/583-elektrochemiczne-sensory-do-szybkiej-detekcji-patogenow-obecnych-w-produktach-spozywczych
Języken angielski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?