Electrochemical sensors for fast detection of foodborne pathogens

Mariusz Tichoniuk

Abstract

The hazard of microbiological contamination of food forces the development of fast and reliable alternative methods of microbial pathogens detection. Although traditional cultured-based methods are considered as the most reliable ones, they remain time-consuming and troublesome in fast and routine food control. Amongst the promising alternative analytical tools a significant role play electrochemical sensors capable of monitoring changes in electrical properties of the medium, which contains analyzed microbes (impedimetric, conductometric and potentiometric sensors), amperometric arrays usually used for the identification of microorganisms or its metabolites, and nucleic acid hybridization biosensors detecting nucleic acid fragments typical for foodborne pathogenic microorganisms. The work on DNA hybridization biosensors led to construction of the sensor capable to recognize DNA fragments typical for gene coding an aerolysin, a toxin secreted by Aeromonas hydrophila bacteria, at the concentration of 2.5 μl/ml. Miniaturization and automation of electrochemical sensor enable in the future its wider application in fast foodborne pathogen detection.
Author Mariusz Tichoniuk (WT / KTiEPP)
Mariusz Tichoniuk,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsElektrochemiczne sensory do szybkiej detekcji patogenów obecnych w produktach spożywczych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No4
Pages42-53
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmikroorganizmy patogenne, badanie żywności, sensory elektrochemiczne
Keywords in Englishpathogenic microorganisms, food examination, electrochemical sensors
Abstract in PolishZagrożenia wynikające z zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności przyczyniają się do poszukiwania szybkich i wiarygodnych alternatywnych metod wykrywania obecności w niej chorobotwórczych mikroorganizmów. Konwencjonalne sposoby detekcji skażenia mikrobiologicznego są wiarygodne, ale najczęściej ich wykorzystanie wymaga dużo czasu i jest kłopotliwe w przypadku szybkiej, rutynowej kontroli żywności. Wśród rozwijanych alternatywnych metod znaczące miejsce zajmują sensory elektrochemiczne zdolne do oceny zmian właściwości elektrycznych środowiska, w którym rozwijają się badane drobnoustroje (sensory impedymetryczne, konduktometryczne, potencjometryczne), sensory amperometryczne wykrywające obecność mikroorganizmów lub produkty ich metabolizmu oraz biosensory hybrydyzacji kwasów nukleinowych rozpoznające sekwencje specyficzne dla patogenów. W ramach prac nad tymi ostatnimi przygotowany został biosensor umożliwiający detekcję fragmentów DNA charakterystycznych dla genu kodującego aerolizynę, toksynę wytwarzaną przez bakterie Aeromonas hydrophila, na poziomie 2,5 μg/ml. Miniaturyzacja i automatyzacja sensorowych układów elektrochemicznych pozwoli w przyszłości na ich powszechne stosowanie w szybkiej detekcji mikroflory patogennej w żywności.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.04.04
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/200-2017/numer-4-53-2017/583-elektrochemiczne-sensory-do-szybkiej-detekcji-patogenow-obecnych-w-produktach-spozywczych
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?