Zarządzanie incydentami i wycofanie wyrobu z rynku

Justyna Górna

Abstract

In order to assure food safety, food-processing manufacturers must show initiative in preparation for potential crisis situations. Legal requirements oblige companies to take immediate action when an available product poses a threat to the consumer's health or life. These actions imply blocking a suspicious batch or a possible product withdrawal from the market, as well as effective communication with supervisory authorities and consumers if a product has already been available to them. The scope of these regulations is scrupulously listed in private safety standards and food quality, such as BRC, IFS, or in the international norm ISO 22000. Effective management of incidents and potential crisis situations requires preparation of a specific procedure. This procedure should identify potential incidents and crisis situations; moreover, it should regulate the rules of specific proceedings in an alert mode. First of all, a key role is played by the crisis team, which makes the decisions in the case of crisis situations. The procedure has to be tested to make sure it guarantees the effectiveness of particular actions. Manufacturers often have problems with creating particular procedures that would simplify decision-making during crisis situations. The aim of this paper is to present the rules of procedure creation, incidents managements and product withdrawal from the market, as well as the guidelines for its testing.
Author Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsManagement of Incidents and Product Withdrawal
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No10
Pages83-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo żywności, zarządzanie incydentami, odwołanie wyrobu, wycofanie wyrobu z rynku, plan komunikacji
Keywords in Englishfood safety, management of incidents, product withdrawal, product recall, communication plan
Abstract in PolishW celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego muszą się wykazać dużą inicjatywą w zakresie przygotowania się na potencjalne sytuacje kryzysowe. Wymagania prawne obligują przedsiębiorstwa do podjęcia natychmiastowych działań w momencie kiedy okaże się, że produkt, który jest na rynku, może zagrażać zdrowiu lub życiu konsumenta. Działania te są związane z zablokowaniem podejrzanej partii, ewentualnym wycofaniem wyrobu z rynku i skutecznym poinformowaniem organów nadzoru i samych klientów, jeśli wyrób trafił już na półki sklepowe. Obszar tych wymagań jest bardzo szczegółowo uregulowany w prywatnych standardach zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, takich jak np. BRC, IFS czy w międzynarodowej normie ISO 22000. Skuteczne zarządzanie incydentami i potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi wymaga od przedsiębiorstwa przygotowania odpowiedniej procedury. W procedurze powinny być zidentyfikowane potencjalne incydenty i sytuacje kryzysowe oraz uregulowane zasady postępowania na wypadek ich wystąpienia. Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa zespół kryzysowy, który będzie podejmował decyzje w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Procedura powinna być testowana w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście pozwala zagwarantować skuteczność podjętych działań. Przedsiębiorstwa niejednokrotnie mają problem z utworzeniem odpowiedniej procedury, która ułatwiałaby postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad tworzenia procedury zarządzania incydentami i wycofaniem wyrobu z rynku oraz wytycznych do jej testowania.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.10.6
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/06_gorna.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_4_10_06_gorna.pdf 324.59 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?