Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

Marian Gorynia

Abstract

The paper gives the analysis of the changing position of Poland's economy in the global economy and the EU economy in the period of 2003-2012. The first part of the paper gives the analysis of the growth of GDP, exports and imports, and inward and outward flows of foreign direct investments against the background of the changes of the same variables. The second part presents the assessments of the resulting changes of the position of Poland's economy in the global economy and in the EU economy. The third part includes considerations about the future evolution of the analysed variables as well as some recommendations for the economic policy performed by the government and enterprises as regards the conditions of the further development of Poland's economy in the era of globalization and internationalization.
Author Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsThe Evolution of the Position of Poland's Economy in the Global Economy and the Economy of the European Union
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2014
No2
Pages287-300
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishgospodarka polska, gospodarka globalna, gospodarka Unii Europejskiej, pozycja
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishArtykuł zawiera analizę zmian pozycji gospodarki Polski w gospodarce światowej i w gospodarce Unii Europejskiej w latach 2003-2012. W pierwszej części artykułu dokonano analizy dynamiki produktu krajowego brutto, eksportu i importu oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich przychodzących i wychodzących na tle zmian tychże wielkości w skali światowej i w Unii Europejskiej. Druga część przedstawia oceny wynikających z tego zmian pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej i gospodarce europejskiej. Część trzecia zawiera rozważania na temat perspektyw dalszego kształtowania się analizowanych wielkości w przyszłości oraz zalecenia dla polityki gospodarczej państwa i przedsiębiorstw dotyczące warunków dalszego rozwoju gospodarczego Polski w dobie globalizacji i internacjonalizacji.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2014&nr=2&strona=287&sw=1653
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*5 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?