African Sovereign Wealth Funds: Facts and Figures

Ewa Cieślik

Abstract

This article discusses the features of sovereign wealth funds (SWFs) created from accumulated foreign reserves in African countries that export commodities. The author describes the investment targets of African SWFs, using empirical data and a research method based on a detailed analysis of available information on the investment activities of SWFs in the last 20 years. Conclusions from the analysis indicate that, due to the poor transparency of African SWFs, gathering the necessary statistics, general information and literature on the institutional arrangements and business strategies involved still remains a challenge. The study uses press articles and reports that are compared against other sources of information in order to increase credibility. Due to the small size of African SWFs, their role in stimulating the economic development of the continent is limited by many institutional, economic and political factors. African SWFs are not a homogeneous group. They can be beneficial for nations if they are used and structured properly in order to take advantage of their full potential. This implies that most of the African SWFs would have to expand their stabilization goals and move gradually to instruments intended for achieving economic development, intergenerational transfers of resources, financial sector stabilization, and promotion of regional integration.
Autor Ewa Cieślik (WGM / KMSG)
Ewa Cieślik
- Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Inne wersje tytułuAfrykańskie narodowe fundusze inwestycyjne: Wprowadzenie do charakterystyki wehikułów
Tytuł czasopisma/seriiGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Rok wydania2014
Nr6
Paginacja103-122
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimnarodowy fundusz inwestycyjny, Afryka, cel inwestycji
Słowa kluczowe w języku angielskimsovereign wealth fund, Africa, investment targets
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przegląd najważniejszych cech państwowych funduszy inwestycyjnych (sovereign wealth funds - SWFs), utworzonych w wyniku zgromadzonych rezerw walutowych w krajach afrykańskich eksportujących surowce naturalne. W opracowaniu podjęto próbę wskazania celów inwestycyjnych wybranych SWFs z Afryki. Stąd artykuł należy uznać za empiryczny. Zastosowana metoda badawcza opiera się na możliwie szczegółowej analizie dostępnych danych statystycznych i informacji z działalności inwestycyjnej SWFs z ostatnich dwudziestu lat. Wnioski z analizy wskazują, że z uwagi na niską (lub brak) transparentność afrykańskich SWFs, zgromadzenie niezbędnych danych statystycznych i ogólnych informacji oraz literatury fachowej na temat rozwiązań instytucjonalnych i strategii inwestycyjnych tych wehikułów nadal pozostaje dużym wyzwaniem. W analizie uwzględniono także raporty i artykuły publicystyczne, które w celu zwiększenia rzetelności skonfrontowano z różnymi źródłami informacji. Należy podkreślić, że ze względu ma niewielkie rozmiary afrykańskich SWFs, ich rola w stymulowaniu rozwoju gospodarczego kontynentu jest ograniczana przez wiele instytucjonalnych, ekonomicznych i przede wszystkim politycznych zakłóceń. Jednocześnie afrykańskie SWFs nie stanowią jednorodnej grupy. Działalność SWFs może być korzystna dla gospodarki wewnętrznej krajów-założycieli, jeśli wehikuły są wykorzystywane i skonstruowane w sposób umożliwiający wykorzystanie ich pełnego potencjału. W praktyce oznacza to, że większość afrykańskich SWFs musiałby poszerzyć swoje obszary działalności i wprowadzać stopniowo instrumenty zmierzające do promowania rozwoju gospodarczego, międzypokoleniowego podziału zasobów, utrzymania stabilizacji sektora finansowego i popularyzowania integracji regionalnej.
DOIDOI:10.33119/GN/100892
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/African-Sovereign-Wealth-Funds-Facts-and-Figures,100892,0,2.html
Języken angielski
Punktacja (całkowita)14
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 14.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?