African Sovereign Wealth Funds: Facts and Figures

Ewa Cieślik

Abstract

This article discusses the features of sovereign wealth funds (SWFs) created from accumulated foreign reserves in African countries that export commodities. The author describes the investment targets of African SWFs, using empirical data and a research method based on a detailed analysis of available information on the investment activities of SWFs in the last 20 years. Conclusions from the analysis indicate that, due to the poor transparency of African SWFs, gathering the necessary statistics, general information and literature on the institutional arrangements and business strategies involved still remains a challenge. The study uses press articles and reports that are compared against other sources of information in order to increase credibility. Due to the small size of African SWFs, their role in stimulating the economic development of the continent is limited by many institutional, economic and political factors. African SWFs are not a homogeneous group. They can be beneficial for nations if they are used and structured properly in order to take advantage of their full potential. This implies that most of the African SWFs would have to expand their stabilization goals and move gradually to instruments intended for achieving economic development, intergenerational transfers of resources, financial sector stabilization, and promotion of regional integration.
Author Ewa Cieślik (WGM / KMSG)
Ewa Cieślik,,
- Department of International Economics
Other language title versionsAfrykańskie narodowe fundusze inwestycyjne: Wprowadzenie do charakterystyki wehikułów
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2014
No6
Pages103-122
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishnarodowy fundusz inwestycyjny, Afryka, cel inwestycji
Keywords in Englishsovereign wealth fund, Africa, investment targets
Abstract in PolishCelem artykułu jest przegląd najważniejszych cech państwowych funduszy inwestycyjnych (sovereign wealth funds - SWFs), utworzonych w wyniku zgromadzonych rezerw walutowych w krajach afrykańskich eksportujących surowce naturalne. W opracowaniu podjęto próbę wskazania celów inwestycyjnych wybranych SWFs z Afryki. Stąd artykuł należy uznać za empiryczny. Zastosowana metoda badawcza opiera się na możliwie szczegółowej analizie dostępnych danych statystycznych i informacji z działalności inwestycyjnej SWFs z ostatnich dwudziestu lat. Wnioski z analizy wskazują, że z uwagi na niską (lub brak) transparentność afrykańskich SWFs, zgromadzenie niezbędnych danych statystycznych i ogólnych informacji oraz literatury fachowej na temat rozwiązań instytucjonalnych i strategii inwestycyjnych tych wehikułów nadal pozostaje dużym wyzwaniem. W analizie uwzględniono także raporty i artykuły publicystyczne, które w celu zwiększenia rzetelności skonfrontowano z różnymi źródłami informacji. Należy podkreślić, że ze względu ma niewielkie rozmiary afrykańskich SWFs, ich rola w stymulowaniu rozwoju gospodarczego kontynentu jest ograniczana przez wiele instytucjonalnych, ekonomicznych i przede wszystkim politycznych zakłóceń. Jednocześnie afrykańskie SWFs nie stanowią jednorodnej grupy. Działalność SWFs może być korzystna dla gospodarki wewnętrznej krajów-założycieli, jeśli wehikuły są wykorzystywane i skonstruowane w sposób umożliwiający wykorzystanie ich pełnego potencjału. W praktyce oznacza to, że większość afrykańskich SWFs musiałby poszerzyć swoje obszary działalności i wprowadzać stopniowo instrumenty zmierzające do promowania rozwoju gospodarczego, międzypokoleniowego podziału zasobów, utrzymania stabilizacji sektora finansowego i popularyzowania integracji regionalnej.
DOIDOI:10.33119/GN/100892
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/African-Sovereign-Wealth-Funds-Facts-and-Figures,100892,0,2.html
Languageen angielski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 8.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?