Rola biegłego rewidenta w procesie przekształceń spółek

Maria Kiedrowska

Abstract

Purpose - the aim of this article is to present an audit of the transformation plan of a company and the role of an auditor in this process. The author indicates that the current rules contained in the Code of Commercial Companies and audit regulations are ambiguous which causes their different interpretations. This in turn raises differences in scopes of carried audits, applied procedures and essences of auditor's opinion. Methodology - the analysis of law regulations and literature studies. Findings - The article presents selected problems related to the valuation of the company assets and liabilities and the preparation of financial statements for the transformation plans of companies, as well as the audit procedure of the plan by an independent auditor. Originality/value - The article takles the relatively rarely presented issue of the participation and the role of an auditor in the companies transformation process.
Author Maria Kiedrowska (WZ / KR)
Maria Kiedrowska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Role of an Audit or in Transformation Process of Companies
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No74 t.1
Pages643-651
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishRestrukturyzacja przedsiębiorstw, Rewizja finansowa, Sprawozdanie finansowe, Biegli rewidenci
Keywords in EnglishRestructuring of enterprises, Auditing, Financial statements, Authorized auditors
Abstract in PolishCel - Artykuł ma celu przedstawienie procesu badania planu przekształcenia spółek i roli biegłego rewidenta w tym zakresie. Aktualne przepisy zawarte w kodeksie spółek handlowych, regulacjach dotyczących rewizji finansowej są niejednoznaczne, co prowadzi do różnych interpretacji zakresu przeprowadzonego badania, stosowanych procedur i treści wydanej opinii. Metodologia badania - Analiza aktów prawnych i badania literaturowe. Wynik - W artykule zaprezentowano wybrane problemy związane z wyceną i sporządzaniem sprawozdania finansowego na potrzeby planu przekształcenia spółek oraz procedurę badania planu przez niezależnego biegłego rewidenta. Oryginalność/wartość - Podjęto stosunkowo rzadko i pobieżnie prezentowane zagadnienie udziału i roli biegłego rewidenta w procesie przekształceń spółek.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/1-56
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-643.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?