Skuteczność zarządzania projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce

Magdalena Dolata

Abstract

Public organizations, are attempting to implement projects aimed at improving internal operations. Consequence of the increased pressure on the changes in the interior of the public administration and the dynamics of the environment is the emergence of demand for unique activities, where the knowledge of the methods of project management is becoming a key success factor . The observed increase of the importance of the concept of project management within basic units of local government in Poland makes it important to evaluate the level of effectiveness of the implementation of such projects. In an attempt to answer the outlined researchers problem, purpose of the article is to present the results of the research on the effectiveness of project management in the basic units of local government in Poland. The obtained results show the level of project management effectiveness in local government units in Poland is low. As a result, the growing importance of project management in the functioning of the local government units in Poland, while a low level of effectiveness to date practices in this field, tends to take the search for a new approach to project management in the surveyed units.
Author Magdalena Dolata (WZ / KTOiZ)
Magdalena Dolata,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsThe Effectiveness of Project Management in Fundamental Local Government Units in Poland
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2014
No2
Pages30-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie projektami, skuteczność zarządzania projektami, podstawowe jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
Abstract in PolishOrganizacje publiczne, coraz częściej podejmują próby realizacji przedsięwzięć nakierowanych na doskonalenie swoich wewnętrznych działań. Konsekwencją wzrostu presji na zmiany we wnętrzu jednostek administracji publicznej oraz dynamiki otoczenia jest pojawienie się zapotrzebowania na działania o charakterze unikalnym i jednorazowym, w przypadku których znajomość metod zarządzania projektami staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. Obserwowany wzrost znaczenia koncepcji zarządzania projektami w procesach zarządzania podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce powoduje, że istotne staje się pytanie o poziom skuteczności realizacji tego typu przedsięwzięć. Podejmując próbę udzielenia odpowiedzi na tak zarysowany problem badawczy, celem artykułu uczyniono przedstawienie wyników postępowania badawczego nad skutecznością zarządzania projektami w podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?