Współpraca podmiotów rynku pracy z samorządem lokalnym- pomoc i wsparcie dla rozwoju regionów

Magdalena Knapińska

Abstract

Problematyka funkcjonowania rynku pracy jest niezwykle istotnym fragmentem współczesnych gospodarek rynkowych. Jest to rynek czynników produkcji, na którym przedmiotem wymiany jest praca – czy też zasoby ludzkie, kapitał ludzki, zasoby pracy. Niewątpliwie towar, jakim jest praca, zajmuje specyfi czną pozycję w gospodarce, stąd zainteresowanie podstawowymi problemami rynku pracy, takimi jak np. bezrobocie, jest powszechne wśród ekonomistów, socjologów i politologów. Ponadto sprawy te interesują społeczeństwo, a więc i polityków, gdyż dobra sytuacja na rynku pracy jest jedną z determinant i czynników mających wpływ na dobrobyt społeczny, tak w skali krajowej, jak regionalnej czy lokalnej. Warto zatem przybliżyć istotę stosunków państwo – samorząd – rynek pracy, dla lepszego zrozumienia zasad budowania współpracy między podmiotami rynku pracy i władzami lokalnymi.
Author Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska,,
- KMiBR
Journal seriesAnimacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, ISSN 2082-7792, (0 pkt)
Issue year2014
No3 (16)
Pages29-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolityka rynku pracy, rynek pracy
URL https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/AZP_16_3_16_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?