Opodatkowanie przychodów (dochodów) ze źródeł nieujawnionych jako instrument przeciwdziałania uchylaniu się od podatków w Polsce

Olga Palczewska

Abstract

Tax evasion is a consequence of the interference of public authorities in the amount of financial resources of individuals . The aim of this article is to present the phenomenon of tax evasion and an assessment of the effectiveness of fiscal control in the area of detection of income that is not reflected in declared resources in Poland in the period between 2006 and 2013. First of all the concept of unrevealed resources will be defined and their causes identified. Next the procedure for calculating and collecting tax from such income will be analyzed. The changes with respect to non-declared sources of taxation planned in Polish tax law will also be discussed. Such changes are the effect of a ruling issued by the Constitutional Tribunal, which considered the cur- rent regulations as unconstitutional. In the next part of the article the effectiveness of fiscal controls with respect to the detection of non-declared income will be analyzed.
Author Olga Palczewska (UEP)
Olga Palczewska,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsTaxation of Income from Undeclared Sources as an Instrument for Combatting Tax Evasion in Poland
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No4
Pages54-69
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishnieujawnione źródła przychodów, PIT, kontrola podatkowa, administracja podatkowa
Keywords in Englishundeclared income sources, PIT, tax control, tax administration
Abstract in PolishUchylanie się od obowiązku podatkowego jest konsekwencją ingerencji władz publicznych w wysokość prywatnych środków finansowych. Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska uchylania się od opodatkowania oraz ocena skuteczności kontroli skarbowych w zakresie wykrywania przychodów (dochodów) nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w Polsce w latach 2006-2013. Najpierw zdefiniowano pojęcie nieujawnionych przy- chodów i przedstawiono przyczyny ich powstawania. Następnie omówiono procedurę wymiaru i poboru podatku od tych przychodów. Przedstawiono również planowane w polskim prawie podatkowym zmiany w zakresie nie- ujawnionych źródeł opodatkowania będące konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał obecne regulacje za niezgodne z Konstytucją. W kolejnej części artykułu przeprowadzono analizę i ocenę skuteczności kontroli skarbowych w zakresie wykrywania nieujawnionych przychodów w Polsce w badanym okresie. W tym celu posłużono się wskaźnikami skuteczności i efektywności kontroli podatkowych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.4.4
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/04_palczewska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_04_palczewska.pdf 156.89 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?