Znaczenie fiskalne podatku akcyzowego w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej

Marcin Spychała

Abstract

The purpose of this paper is to present the fi scal role of excise duty in Poland in comparison with other European Union member states. First the theoretical aspects of excise duty are presented and then empirical research was conducted. In this paper an analysis of the evolution of the income derived from excise duty divided into diff erent groups of excise goods was also conducted. In addition the article shows the relationship between economic growth in Poland and the volume of excise incomes. Th e study covered the period 2004-2014.
Author Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsThe Fiscal Role of Excise Duty in Poland and Other Countries of the European Union
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No4
Pages138-157
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishpodatek akcyzowy, wyroby akcyzowe, znaczenie fiskalne, automatyczne stabilizatory koniunktury, Unia Europejska
Keywords in Englishexcise duty, excise goods, fiscal role, automatic stabilizers, European Union
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie znaczenia fi skalnego podatku akcyzowego w Polsce w porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej. Najpierw ogólnie scharakteryzowano w nim podatek akcyzowy i przedstawiono wyroby opodatkowane tym podatkiem, a potem przeprowadzono badania empiryczne. Następnie przeprowadzono analizę kształtowania się struktury dochodów z podatku akcyzowego w podziale na poszczególne grupy wyrobów akcyzowych. Ponadto zbadano i ukazano zależności między kształtowaniem się koniunktur y gospodarczej w Polsce a wielkością wpływów z akcyzy.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.4.9
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/09_spychala.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_09_spychala.pdf 186.46 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?