Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia

Maja Sajdak

Abstract

In an era of new normality, an accumulation of impulses which cause turbulence occurs. These include technological developments, the continuation of the information revolution, breakthrough technologies and innovations, as well as the stronger and less stable influence of developing markets which increasingly begin to encroach upon areas previously reserved for the elite of developed markets. It is impossible to foresee turbulence; therefore it is crucial for the future success of companies to spot any minor alarming signals as soon as possible. The aim of this article is to identify an agile company in the context of the challenges modern companies encounter in the environment. An attempt has been made to describe and explain the current challenges for companies with reference to agility, a concept deeply embedded in the theory of strategic management and developed to address the need for adaptation to the environment and its changes. Success in coping with modern challenges does not only depend on an enterprise possessing the attributes of an agile company; nevertheless, research shows that they have a crucial impact on effective management in a changing and unstable environment. Certainly, many other challenges which are faced by modern companies could be listed here, but those in the article are considered in the literature as crucial and the ability to cope with them usually determines the success of a company.
Author Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsAgility as a Response of Modern Companies to New Challenges
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No11
Pages138-152
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzwinność przedsiębiorstwa, adaptacja do otoczenia, wyzwania przedsiębiorstw
Keywords in Englishagility, adaptation, modern companies, new challenges
Abstract in PolishW czasach "nowej normalności" dochodzi do kumulacji bodźców wywołujących turbulencję, takich jak postęp technologiczny, kontynuacja rewolucji informacyjnej, przełomowe technologie i innowacje, coraz silniejszy i niestabilny wpływ wschodzących rynków, które coraz ekspansywniej zajmują obszary zarezerwowane dawniej dla elity rynków rozwiniętych. Nie da się prognozować turbulencji, dlatego najważniejszym czynnikiem wpływającym na przyszłe sukcesy firm jest jak najwcześniejsze wychwytywanie słabych sygnałów ostrzegawczych. Celem artykułu jest identyfikacja zwinnego przedsiębiorstwa w kontekście wyzwań współczesnych przedsiębiorstw płynących z otoczenia. Podjęto próbę opisu i wyjaśnienia współczesnych wyzwań dla przedsiębiorstw, odnosząc się do zwinności jako koncepcji mocno osadzonej w teorii zarządzania strategicznego oraz rozwiniętej na potrzeby adaptowania się do otoczenia i jego zmian. Sukces w radzeniu sobie przez przedsiębiorstwa ze współczesnymi wyzwaniami wynikającymi z otoczenia nie jest zależny jedynie od posiadania atrybutów zwinnego przedsiębiorstwa, ale, jak pokazują wyniki badań naukowców, stanowią one w dużej mierze o efektywnym zarządzaniu w zmiennym i niestabilnym otoczeniu. Na pewno można by wskazać jeszcze wiele innych wyzwań, z którymi borykają się współczesne przedsiębiorstwa, jednak te zawarte w artykule uważane są w literaturze za jedne z kluczowych, a umiejętność sprostania im przesądza wielokrotnie o sukcesie.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/09_sajdak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_09_sajdak.pdf 1.64 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*18 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?