Ekonomia wobec zróżnicowania aksjologicznego zjawisk gospodarczych

Halina Zboroń

Abstract

The author discusses an issue of consequences of ignoring by economics a subject of axiological diversity of economic activity. The article especially refers to difficulties arising if economists do not take into account the ethical entailments of academic and applied economic practice. The aim of the article is to point the consequences of excluding from economics non-economic values. The author argues that there are at least two aspects of the concern of missing values at economics: a problem of epistemic insufficiency of economics and an issue of economists’ ethic responsibility concerning their influence over the lives of others.
Author Halina Zboroń (WE / KSiF)
Halina Zboroń,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsEconomics against the axiological diversity of economic practice
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No11 [CD]
Pages542-551
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzróżnicowanie, odpowiedzialność ekonomistów, społeczny wpływ
Keywords in Englishdiversity, economists’ resposibility, social influence
Abstract in PolishAutor przeprowadza dyskusję na temat konsekwencji ignorowania przez ekonomię aksjologicznego zróżnicowania praktyki gospodarczej. Artykuł odnosi się do trudności spowodowanych nieuwzględnianiem przez ekonomistów etycznych uwarunkowań zarówno praktyki badawczej, jak i działań gospodarczych. Celem niniejszych rozważań jest wykazanie konsekwencji wyłączenia z pola zainteresowań ekonomii wartości pozaekonomicznych. Autor dowodzi, że daje się wskazać co najmniej dwa aspekty zagadnienia nieobecności wartości w ekonomii: kwestię poznawczych ograniczeń oraz problem etycznej odpowiedzialności ekonomistów, którzy z racji pełnionych ról społecznych, mają realny wpływ na życie innych.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CSR_MiR_11_2018_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?