Wpływ sposobu kalkulacji szkodowości na cenę ubezpieczenia komunikacyjnego floty pojazdów

Piotr Manikowski , Tomasz Zapart

Abstract

The main factors affecting the attractiveness of price conditions in motor insurance for vehicle fleets are low claims and a variety of solutions that share liability for possible damages, including own shares. The meaning of the term "loss ratio" (loss burden) is not unequivocal. They are defined differently by law, otherwise they are understood by clients, intermediaries and insurance companies. Assuming that the loss is expressed in statistical value, it can be used to show or hide the damage data from the policyholder's portfolio, which can consequently translate into a premium calculation and insurance price. The main aim of the article is to show the impact of the method of calculation of claims on the premiums in fleet insurance dedicated to business entities.
Author Piotr Manikowski (WE / KU)
Piotr Manikowski,,
- Department of Insurance
, Tomasz Zapart - Centrala PZU SA
Tomasz Zapart,,
-
Other language title versionsThe influence of the method of calculation of loss ratio on the price of motor insurance vehicle fleet
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages170-185
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishszkodowość, współczynnik szkodowości, ubezpieczenia komunikacyjne, kalkulacja składki ubezpieczeniowej
Keywords in Englishloss ratio, claims ratio, motor insurance, calculation of insurance premium
Abstract in PolishGłównymi czynnikami wpływającymi na atrakcyjność warunków cenowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla flot pojazdów są niska szkodowość oraz różnego rodzaju rozwiązania powodujące współodpowiedzialność za ewentualne szkody, w tym zastosowane udziały własne. Znaczenie pojęcia "szkodowość" nie jest jednoznaczne. Inaczej definiują je przepisy prawa, inaczej rozumieją je klienci, pośrednicy i zakłady ubezpieczeń. Przyjmując, że szkodowość jest wyrażona jako wartość o charakterze statystycznym, może ona służyć do pokazywania lub ukrywania danych szkodowych z portfela ubezpieczającego, co w konsekwencji może mieć przełożenie na kalkulację składki oraz cenę ubezpieczenia. Głównym celem artykułu jest pokazanie wpływu sposobu kalkulacji szkodowości na wysokość składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych flotowych dedykowanych dla podmiotów gospodarczych.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.13
URL https://www.dbc.wroc.pl/publication/140552
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?