Wiarygodność zintegrowanego raportu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego

Karolina Kwiecińska

Abstract

The purpose of this article is to present the essence of integrated reporting and the problems relating to the assessment of its credibility. The credibility of the information disclosed in an integrated report is an important factor which determines the further development and popularization of the concept of integrated reporting. Assessing the credibility of non-financial information published in an integrated report is one of the challenges for modern reporting and auditing
Author Karolina Kwiecińska (WZ / KR)
Karolina Kwiecińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Credibility of Integrated Reporting of a Socially Responsible Enterprise
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages86-96
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishSprawozdawczość zintegrowana, Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność, Raportowanie
Keywords in EnglishIntegrated reporting, Sustainable development, Social Responsibility, Reporting
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie istoty zintegrowanego raportowania oraz problemów związanych z oceną jego wiarygodności. Wiarygodność informacji ujawnianych w zintegrowanym raporcie jest istotnym czynnikiem wpływającym na dalszy rozwój i popularyzację koncepcji zintegrowanego raportowania. Ocena wiarygodności informacji niefinansowych publikowanych w zintegrowanym raporcie jest jednym z wyzwań współczesnej sprawozdawczości i rewizji
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_kwiecinska.pdf
Languagepl polski
File
06_kwiecinska.pdf 1.52 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2020-10-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?