Impact of Innovation on the Market Value of Tourism Enterprises: Approaches and Metrics

Dawid Szutowski

Abstract

Th e purpose of this research was to integrate existing knowledge regarding the eff ects of innovation on the value of tourism enterprises. Th e research is based on a literature review. Th is was performed through the use of the Ebsco electronic database, due to the high accessibility of its information. Th e review encompassed the metrics of investor responses and related analytical models. Th e relevant papers referred to key fi nancial factors under headings such as the market value of innovation, innovation driven value creation, and investment valuation. Th e research identifi ed fi ve approaches and three metrics which were most commonly used in empirical studies on the eff ects of innovation. Moreover, it enabled the concepts of investor responses and market effi ciency to be delineated. Th e paper attempts to fi ll an important research gap concerning the impact of innovation on the value of tourism enterprises
Author Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski,,
- KCAFiW
Other language title versionsWpływ innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych. Podejścia badawcze
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No2
Pages181-200
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishinnowacja, przedsiębiorstwo turystyczne, wartość rynkowa
Keywords in Englishinnovation, tourism enterprises, market value
Abstract in Polish Celem artykułu było usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wpływu innowacji na wartość przedsiębiorstw turystycznych. W badaniu wykorzystano metodę studiów literaturowych. Ze względu na liczbę dostępnych informacji posłużono się elektroniczną bazą danych – Ebsco. Przeanalizowano podejścia badawcze i miary odnoszące się do reakcji inwestorów na informacje płynące z rynku. Badane publikacje koncentrowały się na najważniejszych aspektach fi nansowych jak rynkowa wycena innowacji, kreacja wartości opartej na innowacjach i wycena inwestycji. Badanie pozwoliło na wskazanie pięciu podejść badawczych i trzech miar najczęściej wykorzystywanych w badaniach empirycznych dotyczących efektów innowacji. Pozwoliło ponadto na analizę teoretycznych podstaw reakcji inwestorów i efektywności rynków. Artykuł stanowi próbę wypełnienia istotnej luki poznawczej dotyczącej zależności pomiędzy innowacjami i wartością przedsiębiorstw turystycznych
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_szutowski.pdf
Languageen angielski
File
10_szutowski.pdf 205.97 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?