Czy rachunkowość społecznej odpowiedzialności zasługuje na miano paradygmatu?

Dawid Garstecki

Abstract

The main purpose of the paper is to answer the question - can social responsible accounting be labeled as a paradigm? Two extreme philosophy of science concepts were used - T.S. Kuhn's and K.R. Popper's. The result - social responsible accounting can be recognized as a new accounting paradigm, but not grounded enough. An attempt to falsify the social responsible accounting paradigm can lead to new scientific research areas.
Author Dawid Garstecki (WZ / KR)
Dawid Garstecki,,
- Department of Accounting
Other language title versionsCan Social Responsible Accounting be Called a Paradigm?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No388
Pages49-56
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrachunkowość odpowiedzialności społecznej, filozofia nauki, paradygmaty
Keywords in English social responsible accounting, philosophy of science, paradigms
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest odpowiedź na pytanie badawcze - czy rachun- kowość odpowiedzialności społecznej można uznać za paradygmat rachunkowości? Do udzielenia odpowiedzi posłużyły dwie skrajne koncepcje filozofii nauki - T.S. Kuhna oraz K.R. Poppera. W artykule wykorzystano metody historyczną i dedukcji. Wynikiem badania jest określenie paradygmatu społecznej odpowiedzialności jako paradygmatu o nieugrunto- wanej pozycji. Stwierdzono także, że poddanie tego paradygmatu próbom falsyfikacji może skutkować identyfikacją jego słabych elementów i tym samym wskazaniem możliwych ob- szarów badawczych w nauce rachunkowości.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.388.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29588&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2021-06-16)
Additional fields
Tytuł numeruTeoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?