Budowanie i transfer wartości w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - ujęcie sektorowe

Jarosław Nowicki

Abstract

The aim of the study is to measure the results of value creation process in companies listed on the Warsaw Stock Exchange using sectoral approach. The article attempts to answer the question, whether these companies grouped by sectors create value, or transfer it to the owners, and whether there is a correlation between the results of value building and value transfer phase. The results of the study show that companies listed on the Warsaw Stock Exchange rather did not build corporate value. The analysis of the value transfer metrics indicates a large variation of results with the year 2011 being the worst. The analysis of correlation between the results of the value building process and the value transfer shows statistically significant moderate or high correlation in all years of the analyzed period, only in the wholesale trade sector. In other sectors, this relationship was variable and mostly statistically insignifigant.
Author Jarosław Nowicki (WZ / KCAFiW)
Jarosław Nowicki,,
- KCAFiW
Other language title versionsValue Building and Value Transfer in Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Sectoral Approach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 386
Pages230-244
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish tworzenie wartości, budowanie wartości, transfer wartości, zysk ekonomiczny, spółki giełdowe, wartość wytworzona dla akcjonariuszy
Keywords in English value creation, value building, value transfer, economic profit, listed companies, created shareholder value
Abstract in PolishCelem pracy jest pomiar dokonań spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w kontekście tworzenia wartości w ujęciu sektorowym. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy spółki te pogrupowane według sektorów budują wartość, czy transferują ją do właścicieli oraz czy występuje współzależność pomiędzy efektami budowania i transferu wartości. Wyniki badania pokazują, że spółki notowane na GPW w Warszawie raczej marnotrawiły wartość, niż ją tworzyły. Analiza rezultatów transferu wartości do właścicieli wskazuje duże zróżnicowanie wyników, przy czym rok 2011 był najgorszy. Analiza współzależności między wynikami budowania wartości przedsiębiorstwa a rezultatami jej transferu do właścicieli wykazała umiarkowaną i wysoką korelację istotną statystycznie we wszystkich latach analizy tylko w odniesieniu do sektora handlu hurtowego. W pozostałych sektorach zależność ta była zmienna i w większości nieistotna statystycznie.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.386.15
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?