Przywództwo strategiczne jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw

Maja Sajdak

Abstract

Modern organizations function in a fast changing world which deepens the complexity and uncertainty of their functioning on every organizational level. The pace of changes ongoing simultaneously in numerous areas and the necessity of adjusting to them are both a significant challenge for the people in the company. As soon as they manage to adjust to one change, another one appears with its uncertainty, which enlarges the complexity of the environment. Therefore, it is a challenge for the leaders to act in dramatically changing conditions; it also requires critical assessment of the existing paradigms of leadership both in theory and practice. The aim of the article is a characteristics of strategic leadership in the context of the challenges encountered by modern companies. An attempt of an identification of the strategic leader was made as a compilation of two perspectives - visionary leadership and managerial (operational) leadership.
Author Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsStrategic Leadership as a Challenge for Modern Companies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No366
Pages460-469
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzywództwo strategiczne, wyzwania dla przedsiębiorstw, adaptacja do otoczenia
Keywords in Englishstrategic leadership, challenges of modern companies
Abstract in PolishWspółczesne organizacje funkcjonują w szybko zmieniającym się świecie, co pogłębia złożoność i niepewność funkcjonowania na wszystkich szczeblach organizacji. Tempo zmian zachodzących jednocześnie w wielu obszarach i konieczność dostosowywania się do nich jest dużym wyzwaniem dla ludzi w przedsiębiorstwie. Zanim zdążą się oni w pełni dostosować do jednej zmiany, stają przed kolejną, która niesie za sobą nową niepewność i zwiększa złożoność otoczenia. Zatem wyzwaniem dla przywódców jest działanie w gwałtownie zmieniających się warunkach, co wymaga oceny dotychczasowych paradygmatów przywództwa, zarówno w teorii, jak i praktyce. Celem artykułu jest charakterystyka przywództwa strategicznego w kontekście wyzwań współczesnych przedsiębiorstw. Podjęto próbę identyfikacji cech lidera strategicznego jako kompilacji dwóch perspektyw: przywództwa wizjonerskiego oraz przywództwa menedżerskiego (operacyjnego).
DOIDOI:10.15611/pn.2014.366.44
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-07)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?