Wskaźnik do oceny obecności tlenu w opakowaniu żywności

Renata Dobrucka , Bartosz Kaźmierczak , Ryszard Cierpiszewski

Abstract

In order to prolong the lifetime of food products id used chemical, physical methods and appropriately selected package. In response to such demand appeared active and intelligent packaging. They are intended to extend life time of foods and provide the consumer the information about the product. In this study systems appropriately selected chemical compounds, respectively sensitive to the presence of oxygen. Such systems may provide a basis for the construction indicator of oxygen which is part of the intelligent packaging. As materials change color dyes used: methylene blue, crystal violet and rezasurin. For the solutions were prepared spectrum in the range of 450–800 nm. In addition, assessed the change of color of each indicator in the L * a * b *.
Author Renata Dobrucka (WT / KTiEPP)
Renata Dobrucka,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Bartosz Kaźmierczak (UEP)
Bartosz Kaźmierczak,,
- Poznań University of Economics and Business
, Ryszard Cierpiszewski (WT / KTiEPP)
Ryszard Cierpiszewski,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsIndicator to measurment of oxygen in packaging food
Journal seriesZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, ISSN 1644-1818, (B 7 pkt)
Issue year2015
No88
Pages155-165
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishopakowanie inteligentne, wskaźnik tlenu
Keywords in Englishintelligent packaging, oxygen indicator
Abstract in PolishW celu przedłużenia trwałości produktów spożywczych stosuje się metody chemiczne, fizyczne oraz odpowiednie opakowania. Wśród opakowań szczególnie ciekawe wydają się tzw. opakowania aktywne i inteligentne, których zadaniem jest przedłużenie okresu przechowywania produktów oraz dostarczenie konsumentowi informacji o opakowanym produkcie. W pracy badano mieszaniny związków chemicznych, które zmieniają swoją barwę w obecności tlenu. Takie układy mogą stanowić podstawę konstrukcji wskaźnika tlenu, będącego elementem opakowania inteligentnego. Jako podstawowe substancje do budowy wskaźnika wykorzystano barwniki red-oks: błękit metylenowy, fiolet krystaliczny oraz rezazurynę. Zbadano zmiany absorbancji otrzymanych wskaźników w zakresie 450–800 nm, zmiany barw poszczególnych wskaźników w systemie L*a*b* oraz możliwość ich wykorzystania do monitorowania obecności tlenu w opakowaniu podczas przechowywania.
URL http://zeszyty.umg.edu.pl/sites/default/files/ZN344.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTowaroznawstwo – wybrane zagadnienia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?