Współczesne trendy zachowań konsumentów a sukces marek handlowych

Wiesław Ciechomski

Abstract

The purpose of this article is to characterise the chosen trends in consumer behaviour and their role in creating brands by retailers. Among the consumer latest trends, consumerism is understood as the aspiration to having luxury goods and the social status of the prestige. There are also trends such as individualism, care of the healthier lifestyle, smart shopping, and personalisation of the offer. Managers must skilfully extrapolate these trends and make use of them in the process of creating and introducing new commercial brands into their offer.
Autor Wiesław Ciechomski (WZ / KHiM)
Wiesław Ciechomski
- Katedra Handlu i Marketingu
Inne wersje tytułuModern Trends in Consumer Behaviour and Success of Brands
Tytuł czasopisma/seriiHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Nr6 (377), tom II
Paginacja62-71
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimzachowania nabywców, trendy w zachowaniach konsumentów
Słowa kluczowe w języku angielskimcustomer behaviour, trends in consumer behaviour
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest charakterystyka wybranych trendów w zachowaniach konsumpcyjnych nabywców i ich roli w kreowaniu marek handlowych przez detalistów. Wśród nowych trendów konsumpcyjnych wymienić można m.in. konsumpcjonizm, rozumiany jako dążenie do posiadania dóbr luksusowych i statusu społecznego prestiżu. Kolejne z owych trendów to indywidualizm, dbałość o zdrowy styl życia, smart shopping i personalizacja oferty. Menadżerowie muszą umiejętnie ekstrapolować te trendy i wykorzystywać je w procesie kreowania i wprowadzania do oferty nowych marek handlowych.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?