Rola sportu i rekreacji fizycznej w kształtowaniu się kapitału społecznego mieszkańców regionu

Zygmunt Waśkowski , Anna Jasiulewicz

Abstract

Sports and physical recreation, due to their inclusive and engaging character, are an excellent platform for building social capital in the region, which, in turn, has a direct impact on the quality of life of its residents. Due to the fact that the quality of life is one of the most important determinants of the attractiveness of the region in the context of the choice of the place of residence of citizens, local authorities should strive to support the development of sports infrastructure and all sport-related initiatives. The article presents the conditions of development and the influence of sports on the shaping of social capital. The final result of the discussion is the authors’ proposal for modelling the process of building social capital with the active involvement of local authorities and inhabitants of the region.
Author Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski,,
- Department of Marketing Strategies
, Anna Jasiulewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Anna Jasiulewicz,,
-
Other language title versionsThe Role of Sports and Physical Recreation in Shaping of Social Capital of Region’s Residents
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No4 (369), tom 2
Pages279-289
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish kapitał społeczny, sport, rekreacja fizyczna, samorząd terytorialny
Keywords in Englishsocial capital, sports, physical recreation, local self-government
Abstract in PolishSport i rekreacja fizyczna z uwagi na swój integracyjny oraz angażujący charakter stanowią doskonałą platformę do budowania kapitału społecznego w regionie, który z kolei ma bezpośredni wpływ na jakość życia jego mieszkańców. Z uwagi na fakt, iż jakość życia jest jedną z najważniejszych determinant atrakcyjności regionu w kontekście wyboru miejsca zamieszkania obywateli, władze samorządowe powinny czynić starania, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej oraz wszelkich inicjatyw związanych ze sportem. W artykule zaprezentowano uwarunkowania rozwoju oraz wpływ sportu na kształtowanie się kapitału społecznego. Efektem rozważań jest autorska propozycja modelowego ujęcia procesu budowania kapitału społecznego przy aktywnym zaangażowaniu władz samorządowych oraz mieszkańców regionu.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-05b38fbd-016c-458b-9de8-3aa608acea5c/c/IBRKK-handel_wew_4-2017-t2.279-289.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?