Współzależność głównych obszarów działania uczelni wyższej

Remigiusz Napiecek

Abstract

The objective of the paper is twofold. First, it examines the complementariness or trade-off existing between the activities of teaching, research and administration. Second it analyses the efficiency of teaching, research and administration activities carried out by the departments of a university. The findings from the analysis show a positive correlation of three main activities. Finally the achievements of the departments are compared with the financial results of faculties to which particular departments belong. It drives the author to the conclusion that from the financial point of view mainly the educational activity is responsible for the good results of the university
Autor Remigiusz Napiecek (WZ / KR)
Remigiusz Napiecek
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuInterdependence of the Main Areas of University Activity
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr399
Paginacja352-360
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimuczelnia wyższa, perspektywa naukowa, perspektywa dydaktyczna, zleżność, efektywność
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono wyniki analizy zależności między głównymi obszarami aktywności pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższej. Przedmiotem analizy są wyniki badań ankietowych, które służyły do budowy rankingów katedr najwszechstronniej realizujących zamierzenia strategiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Analizie korelacji poddano wyniki w głównych obszarach strategicznych, które przypisano do trzech perspektyw działania katedr: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Następnie zastosowano metodę DEA do pomiaru efektywności działania katedr i przeanalizowano ich pozycje w rankingu katedr w relacji do efektywności, z jaką realizowane są zamierzenia strategiczne. Wyniki analizy wskazują na pozytywną, lecz umiarkowaną korelację głównych obszarów strategicznych oraz na silną, pozytywną korelację pomiędzy trzema perspektywami działania katedr
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*5 (2020-05-26)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruRachunkowość a controlling
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?