Współzależność głównych obszarów działania uczelni wyższej

Remigiusz Napiecek

Abstract

The objective of the paper is twofold. First, it examines the complementariness or trade-off existing between the activities of teaching, research and administration. Second it analyses the efficiency of teaching, research and administration activities carried out by the departments of a university. The findings from the analysis show a positive correlation of three main activities. Finally the achievements of the departments are compared with the financial results of faculties to which particular departments belong. It drives the author to the conclusion that from the financial point of view mainly the educational activity is responsible for the good results of the university
Author Remigiusz Napiecek (WZ / KR)
Remigiusz Napiecek,,
- Department of Accounting
Other language title versionsInterdependence of the Main Areas of University Activity
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No399
Pages352-360
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuczelnia wyższa, perspektywa naukowa, perspektywa dydaktyczna, zleżność, efektywność
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki analizy zależności między głównymi obszarami aktywności pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższej. Przedmiotem analizy są wyniki badań ankietowych, które służyły do budowy rankingów katedr najwszechstronniej realizujących zamierzenia strategiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Analizie korelacji poddano wyniki w głównych obszarach strategicznych, które przypisano do trzech perspektyw działania katedr: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Następnie zastosowano metodę DEA do pomiaru efektywności działania katedr i przeanalizowano ich pozycje w rankingu katedr w relacji do efektywności, z jaką realizowane są zamierzenia strategiczne. Wyniki analizy wskazują na pozytywną, lecz umiarkowaną korelację głównych obszarów strategicznych oraz na silną, pozytywną korelację pomiędzy trzema perspektywami działania katedr
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-05-26)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?