Realizacja regionalnych programów operacyjnych: analiza profili absorpcji funduszy unijnych w układzie centrum-peryferie

Wojciech Kisiała , Adam Bajerski , Bartosz Stępiński

Abstract

This article seeks to assess how the use of European Union funds by Polish voivodeships reflects two basic types of strategy of EU fund allocation, i.e. a polarising and an equalising model. The analysis covered 16 Regional Operational Programmes for the years 2007-2013. The frame of reference adopted in the research was the centre-periphery system. For each voivodeship classes of commune peripherality were distinguished and profiles of use of EU funds were determined for areas differing in their level of peripherality. The analysis demonstrated that in most voivodeships the spatial distribution of the European Union's support was closer to the polarising model.
Author Wojciech Kisiała (WZ / KEPiŚ)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
, Adam Bajerski - Adam Mickiewicz University (UAM)
Adam Bajerski,,
-
, Bartosz Stępiński - Public Profits Ltd, Research & Evaluation Agency
Bartosz Stępiński,,
-
Other language title versionsImplementation of Regional Operational Programmes: Analysis of the Profiles of Absorption of the European Union's Funds within the Framework of the Centre-Periphery Concept
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No8
Pages113-130
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish model centrum-peryferie, regionalne programy operacyjne, fundusze unijne, polityka intraregionalna, Polska
Keywords in Englishcore-periphery concept, regional operational programmes, European Funds, intraregional policy, Poland
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę oceny, w jakim stopniu struktura wykorzystania środków unijnych w województwach Polski nawiązuje do dwóch podstawowych typów przestrzennej strategii alokacji funduszy UE, tj. modelu polaryzacyjnego lub wyrównawczego. Analizą objęto 16 regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. W badaniach przyjęto za płaszczyznę odniesienia układ centrum- -peryferie, wydzielając dla każdego z województw klasy peryferyjności gmin oraz wykreślając profile wykorzystania środków UE w obszarach o różnym stopniu peryferyjności. Analiza wykazała, że w większości województw rozkład przestrzenny wsparcia unijnego bliższy był modelowi polaryzacyjnemu.
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_kisiala_bajerski_stepinski.pdf
Languagepl polski
File
06_kisiala_bajerski_stepinski.pdf 1.68 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-10-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?