Zastosowanie Notacji Modelowania Procesów Biznesowych do oceny korzyści z wdrażania elektronicznych usług wynikających z przepisów Unii Europejskiej

Lucyna Łuczak-Noworolnik , Szymon Mamrot , Filip Nowak

Abstract

The growing number of the EU regulations imposes additional administrative burdens on Polish entrepreneurs. However, in Poland no thorough analyses concerning the costs of the burdens resulting from the implementation of such regulations are conducted. Moreover, during the law-making process the benefits of implementing e-services are not assessed either. The aim of the conducted research was to develop a method permitting the assessment of implementing e-services in the course of law- making. The proposed method is based on the process analysis supported by BPMN. The method permits to precisely assess the benefits of digitalization of public services following from the EU regulations, due to application of modeling and simulation analysis, which allows for comparing different versions of implementation of the EU regulations. Presented method has been used in the process of applying for the European account preservation order. The research conducted has proved that digitalization of the order permits the duration of a process to be cut by more than a half compared to traditional (paper) way of completing the procedure. Moreover, it was confirmed that completing procedures electronically is less expensive than traditional way of proceeding. Application of the proposed method allowed for collecting the precise data, which enabled the comparison of the costs of burdens in different variants of EU regulations implementation.
Author Lucyna Łuczak-Noworolnik
Lucyna Łuczak-Noworolnik,,
-
, Szymon Mamrot (UEP)
Szymon Mamrot,,
- Poznań University of Economics and Business
, Filip Nowak - Politechnika Poznańska (PP)
Filip Nowak,,
-
Other language title versionsApplication of BPMN to assess the benefits of implementing e-services in accordance with EU regulations
Journal seriese-mentor, ISSN 1731-6758, e-ISSN 1731-7428, (B 15 pkt)
Issue year2016
No5
Pages53-61
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishBPMN, modelowanie procesów biznesowych, symulacje procesowe, elektroniczne usługi, Unia Europejska, proces legislacji
Abstract in PolishCzłonkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga ciągłej transpozycji przepisów wspólnotowych do polskiego prawodawstwa. Implementacja ta często wywołuje dodatkowe obciążenia dla polskich przedsiębiorców. Jedynym skutecznym sposobem minimalizacji utrudnień jest udostępnianie elektronicznych usług, które umożliwią realizację obowiązków. Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny różnych wariantów implementacji przepisów UE z punktu widzenia korzyści dla przedsiębiorców, jakie daje wdrożenie elektronicznych usług. Metodę oparto na Notacji Modelowania Procesów Biznesowych (Business Process Modeling Notation - BPMN), która jest sposobem (językiem) opisu i modelowania procesów biznesowych ułatwiającym komunikację między biznesem a technologiami przetwarzania informacji.
URL http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/67/id/1271
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?