Zróżnicowanie produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej w latach 2007-2011

Marta Śmigla

Abstract

The purpose of the considerations was to identify similarities and differences between dairy farms from different regions of the European Union in 2009. The diversity of dairy farms in the regions of theEuropean Union was determined by agglomerated cluster analysis using Ward's method. The research was based on FADN data. It analyzed the economic size of farms (ESU classification), total utilised agricultural area, the number of dairy cows and the average annual milk yield. On this basis the typology of EU regions has been made. As a result of clustering five homogeneous cluster regions have been obtained. A comparison of production and economic indicators in each group of regions has been made to determine the similarities and differences between the clusters.
Author Marta Śmigla (WE / KMiGŻ)
Marta Śmigla,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Diversity of Milk Production in the Regions of the European Union in the Year 2007-2011
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2014
No1
Pages99-110
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprodukcja mleka, zróżnicowanie, regiony Unii Europejskiej FADN, analiza skupień, metoda Warda
Keywords in Englishmilk production, diversity, regions of European Union, FADN, cluster analysis, Ward’s method
Abstract in PolishCelem rozważań było określenie podobieństw i różnic między gospodarstwami mlecznymi z poszczególnych regionów Unii Europejskiej w latach 2007-2011. Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych w regionach określono za pomocą aglomeracyjnej analizy skupień metodą Warda, na podstawie danych FADN. Analizie poddano siłę ekonomiczną gospodarstw ESU, powierzchnię wykorzystywanych gruntów ornych, ilość krów mlecznych oraz średnią roczną mleczność krów. Na tej podstawie dokonano typologii regionów UE. W wyniku przeprowadzonego grupowania uzyskano pięć jednorodnych skupień regionów. Porównano wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne w poszczególnych grupach regionów w celu określenia podobieństw i różnic między skupieniami.
DOIDOI:10.14595/PIES/01/007
URL http://www.pne.pwsz.pila.pl/DOI/07_Rocznik_Naukowy_IE_1-2014_Smigla.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?